Kemiske analyser - Fødevarer >> Øl >> Haze

Haze

Sidebar Image

Øl-klarhed (på engelsk "haze" eller "turbidity") er en vigtig faktor i forbrugernes accept, idet tilstedeværelsen af ​​haze i øl normalt er forbundet med ringere kvalitet.

Haze i øl er et naturligt fænomen, der kan observeres efter opbevaring i en til tre uger.

Ved at måle haze kan man også se, om der eventuelt kunne være udfældninger i øllet. Udfældninger kan blandt andet skyldes et stort indhold af protein og oxalat. På baggrund af dette er det af stor betydning for tryktanksanalysen, at der bliver målt haze og visuel bedømmelse af klarhed. Ved hvert tryktankskift - og når en tryktanksprøve er færdig - måles der haze på prøven.

Haze kan også måles i vand og sodavand, og er her også et mål for produktets klarhed.