Kemiske analyser - Fødevarer >> Øl >> Skumtal i øl

Skumtal i øl

Sidebar Image

Skumtallet er et mål for, hvor længe skummet holder sig i det opskænkede øl.

Dette måles i sekunder. Skum dannes ved at CO2-bobler stiger til overfladen, og tallet defineres som tiden, det tager for skummet at falde 40 mm.

Dårlig skum-kvalitet kan tilskrives mange forskellige parametre:

  • Over-/underkarbonisering af malt
  • Overmodifikation af malt
  • For høj enzymaktivitet 
  • For meget sukker tilsat
  • Forkert kølebehandling
  • Højadsorberende filtrering
  • Olie og fedt
  • Rester fra rengøring og/eller sterilisering
  • …….samt en lang række andre faktorer

Skumtallet måles ved at opskumme øllet vha. CO2. Skummet måles efterfølgende med en skumstabilitetsmåler. Skumstabilitetsmåleren måler den hastighed hvormed skummet falder.

Eurofins anvender en Nibem-T Foam Stability Tester til skummålingen.