Vores Ydelser >> Kurser >> Food Fraud

Food Fraud

Sidebar Image

Svindel med fødevarer er i stigende fokus i disse år. Der ses både fra myndigheders og forbrugeres side med stor alvor på fødevaresvindel. Vi skal kunne stole på, at fx vin, olivenolie og honning har den kvalitet, emballagen lover. Fødevarevirksomhederne mødes derfor af større krav til dokumentation af styringen af risikoen for fødevaresvindel.

Eurofins Steins tilbyder generelle kurser i risikovurdering og -styring i forhold til food fraud og vigtigheden af en kritisk tilgang til råvaresourcing. Der afholdes ligeledes praktisk orienterede kurser i anvendelse af en systematisk tilgang til vurdering af sårbarheden overfor svindel med fødevarer.

Food fraud og råvaresourcing

Dette generelle kursus afholdes som et heldags kursus, hvor de mest almindelige fødevaregrupper, der er udsat for food fraud gennemgås. Der gives konkret hjælp til at spotte food fraud og til at lære at stille de nødvendige krav til råvarerne, ligesom deltagerne præsenteres for relevante analyser til bestemmelse af fødevarers autenticitet.

Målgruppe: Indkøbere, produktudviklere, kvalitetsmedarbejder og andre der arbejder med fødevareproduktion. Desuden relevant personale i detailleddet.

Kontakt Eurofins for information om datoer og priser for næste kursusforløb.

Praktisk orienteret kursus i vurdering af risiko for food fraud

Med udgangspunkt i et excel baseret system til vurdering af råvarer og leverandører undervises i håndtering af risiko for food fraud i en fødevarevirksomhed. På kurset udleveres selve systemet, og der arbejdes på kurset med systemet, hvor der er mulighed for at arbejde med en af virksomhedens egne råvarer. Herved bliver man klædt på til at anvende systemet når man kommer hjem.

På kurset får man:

  • kendskab til de risici, der er for at blive udsat for svindel med fødevarers autenticitet.
  • et system til vurdering af sårbarheden overfor fødevaresvindel. Systemet udleveres på USB stik, så der kan arbejdes videre med dette i eget regi.
  • inspiration til styring af fundne svagheder.
  • metoder til bestemmelse af autenticitet.

Målgruppe: Indkøbere, produktudviklere, kvalitetsmedarbejder og andre der arbejder med fødevareproduktion. Desuden relevant personale i detailleddet.

Kontakt Eurofins for information om datoer og priser for næste kursusforløb.