Vores Ydelser >> Kurser >> Mærkning af fødevarer og petfood

Mærkning af fødevarer og petfood

Sidebar Image

Siden december 2014 har EU’s nye "Fødevareinformationsforordning" (EU Forord. 1169/2011) om mærkning af fødevarer været gældende. Denne forordning samler og forenkler lovgivningen på mærkningsområdet, og selvom danske fødevarevirksomheder generelt har styr på fødevarelovgivningen, oplever vi, at en del fødevarevirksomheder stadig har udfordringer med mærkningen af deres produkter efter de nye regler.

Hos Eurofins Steins har vi arbejdet med mærkning af fødevarer og kosttilskud i en lang årrække, og vi har stor erfaring med implementeringen af lovgivningskravene, også fra de mange yderligere bekendtgørelser og forordninger, der ofte kan knytte sig til specifikke produkter.

Vi afholder generelle kurser om mærkning for personer, der arbejder intensivt med mærkning af fødevarer eller kosttilskud. Desuden afholder vi både længere og kortere kurser for virksomheder, der ønsker at blive opdateret på lovgivningen på området, og disse kan tilrettelægges med specifik fokus på den lovgivning, der knytter sig til virksomhedens egne produkter.

MÆRKNING- Lovgivning i praksis 

Kurset indeholder en gennemgang af de grundlæggende krav til mærkning af fødevarer, men vi vil også gå et spadestik dybere og belyse mere detaljerede og tekniske problemstillinger, som der må tages aktivt stilling til ved udarbejdelse af mærkning.

Hos Eurofins Steins har vi arbejdet med mærkning af fødevarer og kosttilskud i en lang årrække, og vi har stor erfaring med implementeringen af lovgivningskrav; både de generelle krav såvel som de mange yderligere krav fra bekendtgørelser og forordninger, der knytter sig til specifikke produkter.

Kurset indeholder en generel del omkring mærkning af fødevarer, ligesom vi vil gå i dybden med specifikke områder, som vi oplever at mange virksomheder har svært ved at få overblikket over. Man er velkommen til på forhånd at ønske specifikke emner, der kan tages op på kurset, så vil vi inddrage disse emner så langt som tiden tillader det.

Kurset vil bl.a omhandle følgende emner:

Varebetegnelser og anvendelse af handelsnormer

  • Hvilke overordnede krav skal overholdes
  • Regulerede handelsbetegnelser
  • Krav til kvantificering

Allergener

  • Fremhævelse og spormærkning

Oprindelse
Produktspecifikke krav
Illustrationer
Næringsdeklaration

  • Krav til acceptgrænser
  • Hvilke værdier skal anvendes

Nøglehulsmærkning
BGB mærkning

Virksomhedstilrettede kurser i mærkning af fødevarer og kosttilskud

Vi tilrettelægger kurser efter virksomheders specifikke behov indenfor mærkning af fødevarer og kosttilskud. Kurser kan variere fra ½ dag til 3 dage. Alle relevante aspekter af mærkning for de specifikke produktgrupper virksomheden arbejder med gennemgås.

Kurserne kan kombineres med andre kurser, fx i hygiejne, råvarekontrol, food fraud eller egenkontrol (se senere i denne brochure).

Målgruppe: Kvalitetsmedarbejdere, produktudviklere og andet personale der arbejder med mærkning af fødevarer eller kosttilskud som en del af deres arbejdsopgaver.

Mærkning af petfood

Markedsføring af petfood er reguleret med EU Forord. 767/2009 og en række andre supplerende forordninger og direktiver. Mærkning af petfood adskiller sig væsentligt fra mærkning af fødevarer.

Vi tilbyder såvel generelle kurser i mærkning af petfood som specifikke kurser tilrettede en bestemt virksomheds produkter. Der vil være mulighed for at arbejde med mærkningen af et af virksomhedens egne produkter under kurserne.

Målgrupper: Alle der arbejder med mærkning af petfood, herunder produktansvarlige, kvalitetspersonale, produktudviklere etc.

Kontakt Eurofins for information om datoer, priser eller hør mere om hvordan vi kan tilpasse et kursus lige til dit behov.