Vores Ydelser >> Kurser >> Sensorik

Sensorik

Sidebar Image

Sensorik kan bruges som et værktøj til at sikre kvalitetsniveauet. Dette kunne være ved ændring af eksisterende produkter såsom når fedt reduceres eller enkelte råvarer udskiftes, og ved udvikling af nye produkter. Sensoriske analyser kan også styrke dokumentationen af produktions- og kvalitetskontrol.

Emnet er relevant for alle der ønsker at få indblik i, hvordan sensoriske analyser kan anvendes i relation til fødevareproduktion eller i detailbranchen.

Sensorik kursus

Kurser i sensorik kan afholdes både som generiske kurser og som virksomhedsspecifikke kurser og har typisk en varighed på 5-6 timer. Deltagerne opnår kendskab til sensoriske analyseværktøjer og viden om, hvordan disse værktøjer kan anvendes i praksis.

Sensoriske analyser kan give værdifuld viden om en fødevares kvalitet, ligesom man med sensoriske værktøjer kan teste forbrugernes opfattelse af forskellige produkter.

Kurserne tilrettelægges som en blanding af teori og praksis, hvor der undervises i:

  • Grundlæggende teori om sanserne
  • Sensoriske analysemetoder
  • Faktorer af betydning ved sensoriske analyser

Der udføres desuden en grundsmagstest, hvor deltagernes smagstærskler testes. Dette kan bl.a. bruges som screening af dommere til sensoriske analyser, og er et fint redskab for en produktudviklingsafdeling så man ved hvor panelets sensoriske tærskler er.

Der inddrages praktiske øvelser med smagning samt analyse af udvalgte produkter for at deltagerne kan se, hvordan metoderne anvendes i praksis og lære, hvordan resultaterne af analyserne kan tolkes efterfølgende.

Målgruppe: alle medarbejdere der beskæftiger sig med fremstilling eller afsætning af fødevarer eller ingredienser

Kontakt Eurofins for individuelle tilbud på kurser.

Kursus i anvendelse af sensorikse analyser for mejeriprodukter d. 21. marts