Eurofins Danmark >> Landbrug - Eurofins Agro >> Analyser af såsæd

Analyser af såsæd

Sidebar Image

En autoriseret analyse fra Eurofins Steins kan efterfølgende danne grundlag for en certificering af partiet hos Tystofte Fonden, hvis prøven er udtaget af en autoriseret prøvetager. Alle analyser udføres som autoriseret prøvning under Tystofte Fonden godkendelse.

Laboratoriet opfylder endvidere kravene i standarden ISO 17025 og er akkrediteret af ISTA - International Seed Testing Association.

Analysemetoder til Såsæd

Renhed- og antalanalyse – bruges til at tjekke prøvens renhed. En prøve sorteres i hele kerner, affald (inkluderet knækkede frø) og fremmede frø (frø af andre kulturarter og frø af ukrudtsplanter).
Tilbydes for korn, bælgplanter, raps, blomster, grønsager.

 Renhed- og antalanalyse SåsædRenhed- og antalanalyse SåsædRenhed- og antalanalyse Såsæd 

Spiringanalyse – bruges til at analysere frøenes spirreevne og sundhed. Frø lægges mellem fuget filterpapir eller i sandet (bælgplanter) og efter en specifik tid for hver art, antallet af normale, unormale, friske ikke-spirede og døde frø tælles.
Tilbydes for korn, bælgplanter, raps, blomster, grønsager.

Spiringsanalyse SåsædSpiringsanalyse SåsædSpiringsanalyse Såsæd 

TZ analysen (med tetrazolium salt) – en hurtig metode af spireevner, som viser frøets vitalitet og kan anvendes i stedet for en analyse af prøvens spireevne til certificering af byg, hvede, rug og triticale.

TZ analysen Såsæd 

Vægtbestemmelse (1000 frø vægt) - Antallet af frø i en afvejet mængde af rent frø tælles, og vægten af 1000 frø beregnes.
Tilbydes for korn, bælgplanter, raps, blomster, grønsager.

Vandanalyse – Vandindholdet udtrykkes som den procentvise andel af den oprindelige prøves vægt. Både en hurtigt metode med NIT apparatet, samt en traditionel metode, hvor en prøvens vandindhold er lig dens vægttab efter tørring ved 103±2 ºC, tilbydes.
Tilbydes for korn, bælgplanter og raps.

Bejdsebehovanalyse – tjek for svampesporer /svampesygdom (stinkbrand, dværgstinkbrand, bygstribsygdom, nøgen bygbrand, nøgen havrebrand, Fusarium, Septoria, Bipolaris, sygdom af bælgplanter).
Tilbydes for byg, hvede, havre, ærte og hestebønne.

 

Læs mere
Vores kvalitet
Analyser af såsæd

 

For yderligere informationer kontakt:

Christian Bak Jepsen
Christian Bak Jepsen
Sales Manager Feed
Tlf. +45 24 66 03 42