Eurofins Danmark >> Landbrug - Eurofins Agro >> Fjerkræ

Fjerkræ

Sidebar Image

Korn af egen avl

Fjerkræproduktionen stiller store krav til effektiv udnyttelse af alle ressourcer. Det er derfor afgørende med indgående kendskab til alle elementer i produktionen. 

I fjerkræproduktionen er foderet den største udgift, og der er stor økonomisk fordel ved at kende indholdet af næringsstoffer i hjemmeavlet korn og andre foderafgrøder. Eurofins tilbyder hurtige analyser af protein og vand i kornprøver samt analyser af både foderenheder, aminosyrer, toksiner m.m. af både råvarer og foderblandinger. 

Eurofins Agro Testing Denmark A/S

Dept:   +45 7660 4242
E-Mail: agro@eurofins.dk