Eurofins Danmark >> Landbrug - Eurofins Agro >> Grovfoderanalyser til får

Grovfoderanalyser til får

Sidebar Image

En god og afbalanceret foderration er afgørende for god økonomi og dyrevelfærd i et dyrehold. For at opfylde fårenes ernæringsmæssige behov og opnå en balanceret tildeling af næringsstoffer og mineraler, er det vigtigt at vide hvad grovfoderet indeholder.

Grovfoder udgør i en stor del af får og lams diæt og foder af god kvalitet vil altid give et ordentligt grundlag i fodringen.

I ekstensive opdræt, med lille eller ingen tildeling af kraftfoder, er en god kvalitet af grovfoderet  grundlaget for for succes avlen. Får dyrene en forkert tildeling af næringsstoffer eller mineraler, kan det resulterer i diffuse dyresundhed lidelser og som det kan være svært at rette op på senere.

I intensivt opdræt, med tildeling af kraftfoder, er det vigtigt at vide hvad der grovfoderet indeholder, for at tilføre den rigtige form og mængde af næringsstoffer og mineraler til optimal vækst og god dyresundhed. Husk på, at både overfodring og underfodring af dyrene reducerer lønsomheden.

For yderligere informationer kontakt:

Eurofins Agro Testing Denmark A/S

Dept:   +45 7660 4242
E-Mail: agro@eurofins.dk