Eurofins Danmark >> Landbrug - Eurofins Agro >> Svin

Svin

Sidebar Image

Svineproduktion stiller store krav til effektiv udnyttelse af alle ressourcer

Det er derfor afgørende med indgående kendskab til alle elementer i produktionen. Eurofins Agro Testing leverer analyser af både indholdsstoffer og mikrobiologisk kvalitet på foder og gødning.

Korn af egen avl
I svineproduktionen er foderet den største udgift, og der er stor økonomisk fordel ved at kende indholdet af næringsstoffer i hjemmeavlet korn og andre foderafgrøder.

Eurofins Agro Testing tilbyder hurtige analyser af kornprøver samt analyser af både foderenheder, aminosyrer, toksiner mv. af både råvarer og foderblandinger.

Følgesedler finder du her