Landbrug - Eurofins Agro >> Svin >> Stibundsprøver salmonella

Stibundsprøver salmonella

Sidebar Image

Forbrugerne stiller krav om frihed for salmonella i alle produkter fra svine- og fjerkræproduktionen.

Eurofins Steins kan tilbyde producenterne analyser af både gødning, foder og svaberprøver fra staldmiljøet til dokumentation af deres aktuelle salmonella status samt staldens generelle hygiejne forhold.

Bestilling af vejledning og emballage til udtagning af stibundsprøver kan ske ved fremsendelse af navn og adresse til agro@eurofins.dk

Følgesedler finder du her