Eurofins Danmark >> Landbrug - Eurofins Agro >> Svineproduktion

Svineproduktion

Sidebar Image

Svineproduktion stiller store krav til effektiv udnyttelse af alle ressourcer

Det er derfor afgørende med indgående kendskab til alle elementer i produktionen. Eurofins leverer analyser af både indholdsstoffer og mikrobiologisk kvalitet på foder og gødning.

Korn af egen avl

I svineproduktionen er foderet den største udgift, og der er stor økonomisk fordel ved at kende indholdet af næringsstoffer i hjemmeavlet korn og andre foderafgrøder.

Eurofins tilbyder hurtige analyser af protein og vand i kornprøver samt analyser af både foderenheder, aminosyrer, toksiner mv. af både råvarer og foderblandinger.

Foder

Ved hjemmeblanding eller ved indkøb af foderblandinger kan der være behov for at kontrollere, om indholdet er som forventet

Eurofins Agro tilbyder analyser af næringsstofindhold (protein, råfedt, EFOS, EFOSi, FEsv, FEdr mv.), mineraler, lysin og andre aminosyrer, vitaminer, salmonella, skimmel og meget mere.

Laboratoriet tilbyder også analyser af vådfoder.

Mere information:

 

For yderligere informationer kontakt:

Eurofins Agro Testing Denmark A/S

Dept:   +45 7660 4242
E-Mail: agro@eurofins.dk