Landbrug >> Vælg område >> Planteavl

Planteavl

Sidebar Image

Planteavlen er et erhverv med store krav til effektiv udnyttelse af alle ressourcer.

Det er derfor afgørende med indgående kendskab til alle elementer i produktionen.

Eurofins Agro Testing Denmark A/S leverer analyser af plantenæringsstoffer i husdyrgødning.

Agerjord
Plantenæringsstoffer

Planteavl er baseret på optimal gødskning med kalk, kvælstof, fosfor, kalium samt andre plantenæringsstoffer. Ved hjælp af jordbundsanalyser kan man få et nøje kendskab til jordbundens indhold af disse plantenæringsstoffer.

Eurofins tilbyder standard analyse kombinationer med reaktionstal, kalital, fosfortal, kobber, magnesium og rumvægt.

Gylle
En gødningsanalyse af eksempelvis gylle giver landmanden sikkerhed for, at afgrøden tilføres den korrekte mængde næring.

Ved udarbejdelse af gødningsregnskab til Plantedirektoratet er beregning af dyreenheder afhængig af, om der foreligger analyser på bedriftens lager af husdyrgødning.

Eurofins udfører analyser af kvælstof indenfor få dage, og disse kan suppleres med analyser af fosfor, kalium og andre mineraler af betydning for husdyrgødningens værdi i marken. Ved prøvetagning stiller Eurofins egnet emballage og vejledning i prøvetagning til rådighed.

Kontakt laboratoriet angående emballage på agro@eurofins.dk.

Korn
Afregning af korn følger i Danmark nøje branchemæssige krav.

Raps
Eurofins har stor erfaring i udførelse af de kvalitetsanalyser, som er standard i forbindelse med afregning af raps og ærter.

Laboratoriet tilbyder også specialanalyser såsom glucosinolater og erucasyre - samt GMO i raps og andre frø.

Laboratoriet udfører rutinemæssigt afregningsanalyser for mange grovvareforretninger og kan herudover også tilbyde kontrolanalyser for landmænd, som ønsker en uvildig part i fastlæggelse af afregningen af deres afgrøder

Såsæd
En autoriseret analyse fra Eurofins Steins kan efterfølgende danne grundlag for en certificering af partiet hos Tystofte Fonden, hvis prøven er udtaget af en autoriseret prøvetager. Alle analyser udføres som autoriseret prøvning under Tystofte Fonden godkendelse.

Laboratoriet opfylder endvidere kravene i standarden ISO 17025 og er akkrediteret af ISTA - International Seed Testing Association.

Se mere om vores analysemetoder inden for Såsæd her

For yderligere oplysninger er I meget velkomne til at kontakte Eurofins Steins såsædslaboratorium på telefon +45 26 84 43 10 eller pr. mail seed@eurofins.dk.

Fordele ved at bruge Eurofins:

  • Hurtige leveringstider
  • Stor erfaring og omfattende akkreditering i henhold til ISO 17025
  • Høj analysekapacitet
  • Konkurrencedygtige priser

Mere information:

Produktblade:

For yderligere informationer kontakt:

Eurofins Agro Testing Denmark A/S

Martin Frandsen
Sales Manager
Mobil:  +45 2177 3744
Dept:   +45 7660 4242
E-Mail: agro@eurofins.dk