Landbrug >> Vælg område >> Svineproduktion

Svineproduktion

Sidebar Image

Svineproduktion stiller store krav til effektiv udnyttelse af alle ressourcer.

Det er derfor afgørende med indgående kendskab til alle elementer i produktionen. Eurofins leverer analyser af både indholdsstoffer og mikrobiologisk kvalitet på foder og gødning.

Korn af egen avl

I svineproduktionen er foderet den største udgift, og der er stor økonomisk fordel ved at kende indholdet af næringsstoffer i hjemmeavlet korn og andre foderafgrøder.

Eurofins tilbyder hurtige analyser af protein og vand i kornprøver samt analyser af både foderenheder, aminosyrer, toksiner mv. af både råvarer og foderblandinger.

Fordele ved at bruge Eurofins:

  • Hurtige leveringstider
  • Stor erfaring og omfattende akkreditering i henhold til ISO 17025
  • Høj analysekapacitet
  • Konkurrencedygtige priser

Mere information:

Produktblade:

For yderligere informationer kontakt:

Eurofins Agro Testing Denmark A/S

Martin Frandsen
Sales Manager
Mobil:  +45 2177 3744
Dept:   +45 7660 4242
E-Mail: agro@eurofins.dk