Vores ydelser >> Kvægbrug >> Drægtighedstest på mælkeprøver

Drægtighedstest

Sidebar Image

Eurofins Steins Laboratorium tilbyder undersøgelse for drægtighed i mælkeprøver udtaget i den enkelte kvægbesætning. Mælkeprøver kan indsendes direkte til laboratoriet eller via RYK.

Præcis og hurtig identifikation af drægtige malkekøer er en vigtig del af det reproduktive managementprogram i alle malkekvægsbesætninger. Ved hurtigt at identificere ikke drægtige køer, som kan geninsemineres og herved afkorte kælvnings-intervallet, kan mælkeproduktionen og besætningens indtægter forøges.

Eurofins Steins Laboratorium tilbyder en laboratorietest baseret på ELISA-princippet, som kan identificere drægtige køer ud fra mælkeprøver. Analysen måler mængden af Pregnacy-Assosiated Glycoproteins (PAGs), som er specifikke proteiner, der kun er til stede i mælken, når en ko er drægtig. Mælkeprøver kan allerede indsendes fra 28 dage efter inseminering/bedækning - dog tidligst 60 dage efter kælvning. Da over en femtedel af alle drægtige køer kaster deres kalv i første trimester, anbefales det at der udtages en ekstra prøve ca. 100 dage efter inseminering for at verificere det første prøveresultat. En sammenligning af laboratoriets prøveresultater og inseminørens diagnose for drægtighed ved palpation findes her.

Mælkeprøver, vedlagt følgeseddel, sendes til:

Serologi
Eurofins Steins Laboratorium A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen

Kontakt

Tlf.:70224286

serologi@eurofins.dk