Vores ydelser >> Kvægbrug >> Grovfoder

Grovfoder

Sidebar Image

Grovfoder udgør den største del af kvægets foderration

Indholdet af næringsstoffer i grovfoderet kan variere betydeligt, afhængig af slættidspunkt, vejrforhold, gødning og meget mere. Herudover kan der opstå store kvalitetsmæssige variationer i forbindelse med ensileringen.

Det er derfor væsentligt for en optimal foderplanlægning at analysere grovfoderet for indhold af næringsstoffer og kvalitetsparametre.

Følgesedler finder du her