Vores ydelser >> Kvægbrug >> Kokontrol

Kokontrol

Sidebar Image

Eurofins Steins Laboratorium tilbyder både standard analyser og veterinære analyser på mælkeprøver udtaget i forbindelse med kvægbrugets ydelseskontrol.

Standard analyser omfatter i dag protein, fedt og celletal, men kan udvides til også at omfatte urea og laktose.

De veterinære analyser omfatter primært Paratuberkulose og Salmonella Dublin.

Kontakt din kontrolassistent for nærmere aftale om prøvetagning i ydelseskontrollen.