Vores ydelser >> Kvægbrug >> Mastitis

Mastitis

Sidebar Image

Eurofins Steins Laboratorium tilbyder undersøgelse for mastitis i mælkeprøver udtaget i den enkelte kvægbesætning. Mælkeprøver kan indsendes direkte til laboratoriet eller via RYK.

Mastitis er den mest almindelige lidelse i malkekvægsbesætninger. Samtidig er mastitis den infektion, der koster mælkeproducenten flest penge som følge af nedsat mælkeydelse samt udgifter til laboratorieundersøgelser og behandlinger.

Eurofins Steins Laboratorium tilbyder en fordelagtig analysemetode, som identificerer hvilken bakterietype, der er involveret i en aktuel mastitis-infektion. Undersøgelsen foretages på en mælkeprøve fra den berørte mælkekirtel og danner basis for, at behandlingen bliver så målrettet som muligt. Analysemetoden er en såkaldt RT-PCR metode, som detekterer tilstedeværelsen af specifikke mastitis-bakteriers DNA. Samtidig indikerer metoden mængden af bakterier, der er til stede.

I modsætning til alternative metoder, som er baseret på dyrkning af bakterier, er RT-PCR ikke afhængig af, at bakterierne er levende. Derfor er det muligt at analysere mælkeprøver, som er konserveret med bronopol og dermed indeholder væksthæmmede eller døde mastitis-bakterier. Dette forhindrer, at der sker en opformering af eventuelle mastitis-bakterier under transporten fra landmand til laboratoriet. Sammenligning af RT-PCR og dyrkningsmetoden viser, at RT-PCR metoden er mere følsom og f.eks. kan påvise bakterier i prøver, som ikke findes positive ved dyrkningsmetoden.

Du kan læse mere om mastitis her.

Analyser

Laboratoriet tilbyder 2 mastitis RT-PCR analyser, som hver analyserer for tilstedeværelsen af specifikke bakterier.

  

Analyse  Bakterier 
3-kit Staphylococcus aureus
Streptococcus agalactia
(gruppe B streptokok)
Mycoplasma bovis

16-kit Staphylococcus aureus
Staphylococcus spp.
(inklusiv coagulase-negative stafylokokker)
Streptococcus agalactiae
Streptococcus dysgalactiae (gruppe B streptokok)
Streptococcus uberis
Escherichia coli
Enterococcus spp. (inklusiv E. faecalis and E. faecium)
Klebsiella oxytoca and K. pneumonia
Serratia marcescens
Corynebacterium bovis
Arcanobacter pyogenes and Peptoniphilus indolicus
β-lactamase gen (penicillin-resistens gen)
Mycoplasma bovis
Mycoplasma spp.
Prototheca spp.
Gær

Specifikke retningslinier for prøver til mastitis RT-PCR findes her.

Mælkeprøver, vedlagt følgeseddel, sendes til:

Serologi
Eurofins Steins Laboratorium A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen