Kvægbrug >> Mastitis >> Retningslinier for prøver til analyse for mastitis patogener

Retningslinier for prøver til analyse for mastitis patogener

Sidebar Image

Betingelser for kort leveringstid er:

 • Prøver skal være modtaget på laboratoriet senest kl. 10 mandag til torsdag.
 • Prøvemærkning og prøveinformation på følgeseddel skal være overensstemmende.
 • Korrekt udfyldt følgeseddel, herunder 11-cifret dyrenummer (CKR-nummer).
 • Indsendelse af flere end 50 prøver skal meddeles laboratoriet senest dagen før prøverne modtages.
  I forsendelsen skal prøverne placeres i samme rækkefølge som beskrevet på følgesedlen.
 • Resultater findes i dyreregistrering.
 • Den følgende arbejdsdag udskrives og sendes resultater via post eller mail til indsender/besætningsejer.

Den korte leveringstid gælder ikke for:

 • Prøver, der skal pooles for B-streptokok analyse.
 • Individuelle prøver, der modtages efter kl. 10 på hverdage mandag til torsdag - samt prøver, der modtages fredag og weekend
 • Prøver, der skal analyseres for andet end mastitis ved PCR.
 • RYK prøver
 • Vejledende prøveresultater, der ikke overføres til Dyreregistrering.


Specielt vedrørende prøver, der skal pooles til analyse for B-streptokokker:

 • Før indsendelse kontaktes laboratoriet.
 • Prøver indsendes som individuelle prøver.
 • Prøver pooles på laboratoriet, 5 prøver pr. pool.
 • Hvis resultatet fra en pool ikke er negativt, undersøges de fem prøver som individuelle prøver.
 • Besvarelse af resultater vil ske, når alle analyser - pools som individuelle prøver - er endeligt afsluttede.

Emballage

Eurofins Steins Laboratorium stiller emballage til rådighed, når man skal indsende mælkeprøver til undersøgelse for mastitis ved PCR analyse. Der er tale om prøveglas med bronopol (konserveringsmiddel), som forhindrer opformering af bakterier under transport fra landmand til laboratoriet. Prøveglas pakket i æsker med seks stk. kan rekvireres på ved at sende en mail på mastitis@eurofins.dk eller telefonisk kontakt.

Prøver, vedlagt følgeseddel, sendes til:  

Eurofins Steins Laboratorium A/S
Veterinær afdeling
Ladelundvej 85
6600 Vejen

Tlf:   +45 7022 4286
Dept:+45 2329 8460
E-Mail: serologi@eurofins.dk
            mastitis@eurofins.dk