Vores ydelser >> Kvægbrug >> Salmonella Dublin

Salmonella Dublin

Sidebar Image

Eurofins Steins Laboratorium tilbyder undersøgelse for Salmonella Dublin antistoffer i blod- og mælkeprøver udtaget i den enkelte kvægbesætning.

Salmonella Dublin-smittede dyr kan identificeres ved en serologisk undersøgelse af både mælk og blod på baggrund af tilstedeværelsen af specifikke antistoffer mod bakterien.

Kvægsygdommen Salmonella Dublin er omfattet af bekendtgørelsen om afklarende statusundersøgelser i kvægbesætninger. Sygdommen er en del af det nationale overvågningsprogram, hvor der for mælkeleverende besætninger 4 gange årligt udtages tankmælksprøver til analyse for sygdommen. Fra øvrige kvægbesætninger analyseres der for Salmonella Dublin i blodprøver udtaget ved slagtning eller af den praktiserende dyrlæge.

Der er mulighed for at få undersøgt:

  • Individuelle mælkeprøver fra lakterende køer (ikke goldsekret eller råmælk).
    Mælkeprøverne kan enten være prøver, der udtages og indsendes i forbindelse med RYK’s ordinære kokontrol i stregkodede prøvebægre, eller mælkeprøver, der omhældes i blodprøve-glas og indsendes direkte til laboratoriet.
  • Tankmælksprøver
    Disse kan bestilles hos Eurofins Steins Laboratorium - enten af dyrlægen eller besætningsejeren. Bestillingen foretages ved at sende en e-mail til serologi@eurofins.dk
  • Blodprøver 
    Udtages af besætningens praktiserende dyrlæge.

Vejledning til udtagelse af salmonella prøver

Blodprøver, vedlagt følgeseddel, sendes til:  

Eurofins Steins Laboratorium A/S
Veterinær afdeling
Ladelundvej 85
6600 Vejen


Tlf:   +45 7022 4286
Dept:+45 2329 8460
E-Mail: serologi@eurofins.dk