Eurofins Danmark >> Miljø >> Danmark Planter Træer

Danmark Planter Træer

Sidebar Image

Klimaudfordringerne fylder mere og mere hos os danskere, og mange forsøger allerede at leve mere klimavenligt ved at sortere affald, mindske kødforbruget og rejse mere miljøvenligt. I september og august sætter TV2 og Danmarks Naturfredningsforening fokus på at engagere danskerne til i fællesskab at gøre en forskel for klimaet ved at plante en masse træer, som bliver til skove til gavn for mennesker, natur og dyr. 'Danmark Planter Træer’ er et samarbejde mellem TV2 og Danmarks Naturfredningsforening, hvor formålet er at indsamle penge så der kan blive plantet 1 million nye træer i Danmark.

Vores mest effektive redskab til at vaske CO2 ud af atmosfæren er netop træer. Flere træer og mere skov vil være med til at reducere mængden af CO2 i atmosfæren. Flere træer og mere skov er dog også til fordel for vores drikkevand, friluftsliv og dyreliv. Flere træer betyder nemlig renere drikkevand, flere levesteder til planter og dyr samt nye skove og områder til friluftsliv.

Hvorfor og hvordan støtter Eurofins Miljø Danmark Planter Træer?  

Eurofins Miljø tager vores ansvar for miljøet alvorligt, og vi gør en indsats for at mindske vores klimaaftryk - men vi kan altid blive bedre og gøre mere. I august og september gør vi en ekstra indsats for at nedbringe vores CO2-udledning. I én af vores afdelinger har vi ændret frokostordningen, så der mindst én gang om ugen bliver serveret vegetarretter. Ved at spise vegetarisk én gang om ugen i 5 uger udleder vi 1.600 kg mindre CO2, end hvis vi havde spist kød. Det svarer til den mængde CO2, som en bil ville udlede, hvis den kørte non-stop i 2,6 dage.

Eurofins Miljø A/S er ISO 14001:2015 certificeret. Denne certificering forpligter os til at forbedre vores miljøindsats - blandt andet ved at reducere forurening og optimere vores håndtering af affald. Vi har valgt denne certificering, fordi vi gerne vil bidrage til en sundere og mere sikker verden. Af samme årsag har vi valgt at støtte op om 'Danmark Planter Træer' - fordi det kan være med til at gøre en forskel for miljøet. 

Eurofins Miljø donerer 685 træer

Fra 1. august til 11. september 2019 har alle medarbejdere haft mulighed for aktivt at tage del i 'Danmark Planter Træer'. Hvis de har ladet bilen stå og i stedet for cyklet, taget offentlig transport eller samkørt på arbejde, har Eurofins Miljø doneret penge til 'Danmark Planter Træer'. Der var stor opbakning blandt medarbejderne til dette, og tilsammen har vi i alt cyklet 4.990 km, kørt med offentlig transport 10.301 km, mens samkørsel løber op i 24.579 km. Det svarer til, at vi har været en tur rundt om jorden, og vores samlede donation til ’Danmark Planter Træer’ blev på mere end 685 træer. 

Hvorfor gør træer en forskel for vores miljø?

Træer og skov er det mest effektive middel til at fjerne CO2 fra atmosfæren, og er ifølge FN’s klimapanel en helt central del af klimaløsningen. Når træer vokser, optager de luftens CO2 gennem blade og nåle, og lagrer kulstoffet i selve træet. På denne måde kan skovene trække CO2 ud af luften og hermed afhjælpe den massive belastning af klimaet, som CO2 og andre drivhusgasser udgør.

I takt med at træerne vokser sig større, bliver der lagret mere og mere kulstof i skovene, for jo ældre træerne bliver, jo mere kulstof kan de indeholde. I meget gamle skove lagres der desuden store mængder kulstof i jorden og i døde træer og grene.

Det er derfor ikke kun nødvendigt at plante nye træer, men også at bevare og forbedre de skove, vi allerede har. En del af de indsamlede midler fra ’Danmark planter træer’ går til netop bevaring af eksisterende skov.​

 

Du kan læse mere om, hvor træerne skal plantes, om træer alene kan redde vores klima, hvem der planter træerne og meget andet på DanmarkPlanterTraer.dk