Miljø >> Nyheder >> Analysepakker iflg drikkevandsbekendtgørelse 1147

Analysepakker iflg. den nye drikkevandsbekendtgørelse

Sidebar Image

Eurofins Miljø A/S har nu revideret tidligere udsendte folder med analysepakker jvf. drikkevandsbekendtgørelse BEK 1147 – der er tilføjet 4 pesticider til basispakken PCACS samt kontrolpakker fra Miljøstyrelsens vejledning.

Folderen kan hentes som pdf-fil her: analysepakker drikkevand