Miljø >> Nyheder >> Ny drikkevandsbekendtgørelse gældende fra 27. august 2018

Ny drikkevandsbekendtgørelse gældende fra 27. august 2018

Sidebar Image

Miljø- og Fødevareministeriet har udsendt ny drikkevandsbekendtgørelse BEK nr. 1068 af 23/08/2018.
Denne bekendtgørelse afløser BEK nr. 975 af 27/06/2018.

I bekendtgørelse nr. 975 var grænseværdierne for chlorid, sulfat og nitrat i Bilag 1 a (kvalitetskrav til drikkevandets hovedbestanddel) ved en fejl angivet som mikrogram per liter (µg/L), men de er rettelig i milligram per liter (mg/L). Derfor erstattes ”µg/L” med ”mg/L”, således at grænseværdien for Chlorid og Sulfat er 250 mg/L og for Nitrat 50 mg/L. – En faktor 1.000!

Kontakt vores kundecenter for yderligere info på tlf. nr.: 70 22 42 56 eller på e-mail: rentvand@eurofins.dk