Miljø >> Nyheder >> Screening for pesticider i drikkevand

Screening for pesticider i drikkevand

Sidebar Image

I forbindelse med den seneste tids debat omkring pesticider i drikkevand, er Eurofins nu klar til at tilbyde alle vores kunder en ny analysepakke, der indeholder mere end 300 pesticider.

Denne screening kan være med til at afdække, om der skulle findes pesticider i drikkevandet, som ikke er en del af det obligatoriske pesticid program ifølge Drikkevandsbekendtgørelsen.

Screeningspakken indeholder pesticider og nedbrydningsprodukter herfra og er sammensat, så den indeholder både plantebeskyttelsesmidler, svampemidler og midler til bekæmpelse af skadedyr.

Detektionsgrænsen er hævet i forhold til Drikkevandbekendtgørelsen men er fortsat under den gældende grænseværdi.

For at gøre det nemt, har vi udviklet et samlet koncept:

  • Vi fremsender emballage og rekvisition
  • I udtager prøven og udfylder rekvisitionen
  • I sender vand og rekvistion retur til Eurofins

Ønsker I, at vi skal afhente eller udtage prøverne for jer, kan det naturligvis også lade sig gøre.

Metoden er udviklet, så der kun skal bruges 100 ml vand til analysen, hvilket gør det hurtigt at udtage prøven og nemt at sende den retur til os.

 

Se listen af pesticider, der indgår i pakken her

Se vejledning til udtagning af prøven og priser her

 

Med venlig hilsen

Eurofins Miljø A/S
Center for Rent Vand
rentvand@eurofins.dk

 

Din partner til test af drikkevand

Vi passer på miljøet