Om Os >> Kvalitet og akkreditering >> Total-P i vandprøver

Ændring på metodereference for analysen Total fosfor (P) i vandprøver

Sidebar Image

Eurofins Miljø A/S har siden december 2008 været akkrediteret til og har efterlevet kravet i Kvalitetsbekendtgørelsen, med godkendelse af DANAK, til analyse af Total fosfor (P) efter referencemetode DS/EN ISO 6878 auto + DS/EN ISO 15681-2:2005. Metoden er en inline-oplukning med opvarmning af prøven til 107 °C og efterfølgende destruktion ved hjælp af UV.
 
DANAK har den 21. september 2017 meddelt Eurofins at de ikke længere godkender denne reference som efterlevelse af Kvalitetsbekendtgørelsen.
 
Eurofins Miljø A/S vil derfor i starten af november 2017 skifte til referencemetode DS/EN ISO 6878 + SM 4500-P på alle prøver, hvor der er krav til efterlevelse af Kvalitetsbekendtgørelsen. Metoden er en autoklaveoplukning med efterfølgende måling.
 
Eurofins Miljø A/S har gennem længere tid kørt sammenligning på disse to metoder, og finder ikke en statistisk signifikant forskel på resultaterne ved de to oplukningsmetoder.
 
I praksis betyder dette metodeskift, at prøver der skal analyseres for Total fosfor (P) med efterlevelse af Kvalitetsbekendtgørelsen, fremover vil blive påført en metodehenvisning til referencemetode DS/EN ISO 6878 + SM 4500-P.