Vores ydelser >> Drikke-, bassin- og badevand >> Drikkevandspakker 2017

Drikkevandspakker 2017

Sidebar Image

Eurofins tilbyder Danmarks største udbud af vandanalyser - fra forenklet kontrol til store undersøgelser for pesticider og nedbrydningsprodukter

Eurofins har sammensat forskellige relevante analysepakker - som alle er imødekommer de krav, som er stillet i den til enhver tid gældende bekendtgørelse. Vi hjælper dig gerne med lige netop den pakke, som du har behov for. Og så er alle vores analyser naturligvis akkrediterede af DANAK.

Hent oversigten med analysepakker drikkevand som pdf-fil. Oversigten 2017 er nu opdateret i henhold til den nye drikkevandsbekendtgørelse.

Se også analyse af drikkevande fra brønde og boringer - forenklet kontrol

Kontaktpersoner
Peter Møller
Kunderådgiver
70 22 42 56
Ulla Bøgedal
Kunderådgiver
70 22 42 56
Hanne Ravn Larsen
Kunderådgiver
70 22 42 56