Vores ydelser >> Drikke-, bassin- og badevand >> Information til forbrugerne om drikkevandet

Information til forbrugerne om drikkevandet

Sidebar Image

Den gældende drikkevandsbekendtgørelse har givet vandværkerne nye opgaver.

En af disse er, at vandværkerne en gang om året skal informere forbrugerne om drikkevandskvaliteten. Informationerne skal være tilgængelige for alle, og de skal offentliggøres i et trykt medie. Oplysningerne skal opdateres årligt.

Til at løse den opgave har Eurofins udarbejdet en skabelon til en lille, firesidet A5 folder. Ved at udfylde skabelonen med de aktuelle oplysninger fra vandværket opfylder vandværket bekendtgørelsens mindstekrav til information til forbrugerne.

Folderen er først og fremmest tænkt som en hjælp til de små og mellemstore vandværker. Den kan uddeles i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling, omdeling af takstblad, placering på hjemmeside eller lignende.

Skabelonen kan downloades fra denne side som et pdf-dokument. Dette kan redigeres med Adobe Acrobat. Hvis du ikke allerede har dette program installeret, kan det hentes ved at benytte linket nederst på siden.

Når oplysningerne er skrevet ind, printes siderne ud. Folderen kan udskrives dobbeltsidet eller kopieres - alt efter hvilke faciliteter, man råder over.

På den første side af folderen er der angivet de faktuelle oplysninger om vandværket. Det vil sige navn, adresse mv. på vandværket samt en henvisning til en kontaktperson, hvor øvrige oplysninger om vandværket kan fås. Her tænkes på de øvrige oplysninger, som skal være tilgængelige for forbrugerne, men som ikke behøver at blive offentliggjort på skrift.

På side to skriver man analyseresultater fra den forgangne periode. Information til denne side kan hentes fra Eurofins´ analyserapporter.

Side tre skal ikke udfyldes af vandværket. Her er der givet en generel beskrivelse af og forklaring til de enkelte analyseparametre.

På den sidste side har man mulighed for at kommentere drikkevandskvaliteten. Her skriver man om eventuelle tendenser i udviklingen af drikkevandskvaliteten - fx om nitrat-indholdet er stigende, om hårdheden af vandet er stabilt mv. Det er også på denne side forbrugerne skal have besked, hvis der i årets løb har været overskridelser i forhold til vandkvalitetskravene - med en forklaring til problemet og hvordan det er løst. Eventuelle overskridelser af kravene vil være bemærket på analyserapporterne fra Eurofins.

Vi ønsker jer held og lykke med arbejdet.

For at kunne arbejde med pdf-filer skal man have installeret Adobe's Acrobat Reader.

Kontaktpersoner
Peter Møller
Kunderådgiver
70 22 42 56
Ulla Bøgedal
Kunderådgiver
70 22 42 56
Hanne Ravn Larsen
Kunderådgiver
70 22 42 56
Casper Nyhus
Kunderådgiver
70 22 42 56