Vores ydelser >> Drikke-, bassin- og badevand >> Vandkvalitet tandlægeunits

Vandkvalitet i tandlægeunits

Sidebar Image

Vandet i tandlægeunits kan indeholde store mængder bakterier og dermed udgøre en infektionsrisiko for patienter og personale i klinikken.

Eurofins kan ved akkrediteret prøvetagning og laboratorieanalyser hurtigt give svar på, om der er problemer med vandet i jeres klinik.

Der er god grund til at undersøge og løbende kontrollere vandkvaliteten i tandlægeunits - uanset om man har desinfektionsanlæg tilkoblet eller ej. Problemet med mikrobiologisk kvalitet af vand i tandlægeunits er blandt andet tidligere blevet dokumenteret i Tandlægeforeningens undersøgelse.

En dårlig vandkvalitet kan øge risikoen for infektionssygdomme - ikke mindst blandt ældre og syge patienter. Problemet opstår blandt andet på grund af et lille vandforbrug, stillestående vand og snævre rør og slanger, hvor der dannes biofilm

Kvaliteten af vandet måles på kimtal og på arten af de dyrkede mikroorganismer. Der er ved undersøgelser af vandet i tandlægeunits fundet helt op til 100.000 kim / ml - i både nye og gamle units. Til sammenligning kan nævnes, at der maksimalt må være 500 kim / ml i unitvand - ifølge den gældende standard på området (DS2451-12 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren).

Der er i mange units også konstateret fund af Legionella - herunder bakterien Legionella pneumophila, som kan være årsag til endog meget alvorlige infektioner. Grænsen for denne bakterie er i den nye standard sat til max. 100 / l. Legionella pneumophila kan forårsage lungesygdommen legionærsyge, som kan være dødelig. Der findes dog ikke beviser på, at ansatte eller patienter er blevet smittet med Legionella fra tandlægeunits.

DS2451-12 foreskriver, at klinikkerne undersøger og kontrollerer vand i units én gang årligt på et akkrediteret laboratorium. Eurofins har et landsdækkende netværk af prøvetagere og avancerede laboratorier til mikrobiologiske test og kemiske analyser.

Prøvetagning

Prøvetagning foretages som akkrediteret prøvetagning af uddannede prøvetagere. Prøvetagning udføres tirsdag, onsdag, torsdag eller fredag. Prøven kan udtages på alle tidspunkter af dagen, men der skal forud for prøvetagning gennemføres normal åbningsprocedure for den enkelte unit.

Til prøvetagning anvendes steriliseret emballage. Emballagen vil være tilsat natriumthiosulfat til neutralisation af evt. hydrogenperoxid.

Analyse
Parametre, metoder og detektionsgrænser fremgår af nedenstående skema.

Parameter Metode Detektionsgrænse
Prøvens farve Visuel -
Prøvens klarhed Visuel -
Prøvens lugt Lugt -
Kimtal, 37°C, 2 døgn DS/INF6222 1 kim / ml
Legionella DS 3029 1 kim / 100 ml

Ved positive fund af Legionella udføres efterfølgende en serotypebestemmelse af prøven.

Priser - og aftale med Tandlægeforeningen
Tandlægeforeningen har indgået en favorabel prisaftale med Eurofins Miljø. Er du medlem af Tandlægeforeningen - så bestil din undersøgelse via foreningens hjemmeside (Se under "Faglig information -> Hygiejne -> Vandkvalitet -> Vandprøver", når du er logget ind på siden).

Er du ikke medlem af Tandlægeforeningen - så kontakt Eurofins på telefon 70 22 42 66 eller e-mail salg@eurofins.dk.

Kontaktpersoner
Peter Møller
Kunderådgiver
70 22 42 56
Ulla Bøgedal
Kunderådgiver
70 22 42 56
Hanne Ravn Larsen
Kunderådgiver
70 22 42 56