Vores ydelser >> Drikke-, bassin- og badevand >> Vandkvalitet tandlægeunits

Vandkvalitet i tandlægeunits

Sidebar Image

Vandet i tandlægeunits kan indeholde store mængder bakterier og dermed udgøre en infektionsrisiko for patienter og personale i klinikken.

Eurofins kan ved akkrediteret prøvetagning og laboratorieanalyser hurtigt give svar på, om der er problemer med vandet i jeres klinik.

Der er god grund til at undersøge og løbende kontrollere vandkvaliteten i tandlægeunits - uanset om man har desinfektionsanlæg tilkoblet eller ej. En dårlig vandkvalitet kan øge risikoen for infektionssygdomme - ikke mindst blandt ældre og syge patienter, men også blandt klinikpersonalet, der på daglig basis er eksponeret for vandet. Problemet opstår blandt andet på grund af et lille vandforbrug, stillestående vand og snævre rør og slanger, hvor der dannes biofilm.

Kvaliteten af vandet vurderes ud fra analyse af kimtallet ved 37 °C og mængden og arten af Legionella-bakterier. Der tillades et kimtal på op til 500 kim pr. ml, mens der blot må være op til 100 cfu Legionella pneumophila pr. liter vand. Der er ved undersøgelser af vandet i tandlægeunits fundet helt op til 100.000 kim pr.  ml – dette både nye og gamle units. I mange units er der også konstateret fund af Legionella pneumophila, som kan forårsage den meget alvorlige legionærsyge. Grænseværdierne er fastsat i de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for Tandklinikker (NIR – findes her). Retningslinjerne foreskriver, at hver unit skal kontrolleres minimum hver 12. måned.

Prøvetagning
Prøvetagning foretages som akkrediteret prøvetagning af uddannede prøvetagere. Prøvetagning kan foregå alle ugens hverdage og på alle tidspunkter af dagen (indenfor normal åbningstid), men der skal forud for prøvetagning gennemføres normal åbningsprocedure for den enkelte unit.

Til prøvetagning anvendes steril emballage. Emballagen vil være tilsat natriumthiosulfat til neutralisation af evt. klor eller hydrogenperoxid.

Analyse
Parametre, metoder og detektionsgrænser fremgår af nedenstående skema.

Parameter Metode Detektionsgrænse
Prøvens farve Visuel -
Prøvens klarhed Visuel -
Prøvens lugt Lugt -
Kimtal, 37°C, 2 døgn DS/INF6222 1 kim / ml
Legionella DS 3029 1 kim / 100 ml

Ved positive fund af Legionella udføres efterfølgende en serotypebestemmelse af prøven.

Priser - og aftale med Tandlægeforeningen
Tandlægeforeningen har indgået en favorabel prisaftale med Eurofins Miljø. Er du medlem af Tandlægeforeningen - så bestil din undersøgelse via foreningens hjemmeside (Se under "Faglig information -> Hygiejne -> Vandkvalitet -> Vandprøver", når du er logget ind på siden).

Er du ikke medlem af Tandlægeforeningen - så kontakt Eurofins på telefon 70 22 42 66 eller e-mail salg.rentvand@eurofins.dk.

Kontaktpersoner
Peter Møller
Kunderådgiver
70 22 42 56
Ulla Bøgedal
Kunderådgiver
70 22 42 56
Hanne Ravn Larsen
Kunderådgiver
70 22 42 56
Casper Nyhus
Kunderådgiver
70 22 42 56