Vores ydelser >> Industrielt vand og restprodukter >> Slagge, aske og restprodukter

Slagge, aske og restprodukter

Sidebar Image

Slagger, flyveaske, bioaske og bundaske er alle restprodukter efter forbrænding. Tidligere blev disse restprodukter anset som affald. Sådan er det ikke mere - nu er der tale om værdifulde råvarer, som anvendes til en lang række forskellige formål.

Asker og slagger kan indeholde en række stoffer, som er uønskede i miljøet. Myndighederne har derfor fastsat regler for, hvordan og hvornår man skal foretage kontrol af askerne og slaggerne før de genbruges.

slagge

Konkret reguleres området af den såkaldte Restproduktbekendtgørelse og af Bioaskebekendtgørelsen.

Kort fortalt træder Bioaskebekendtgørelsen i kraft, hvis man ønsker at anvende aske eller slagger fra afbrænding af træ, bark, flis eller halm til jordbrugsformål.

Restproduktbekendtgørelsen regulerer alle andre anvendelser og alle andre aske- og slaggetyper.

Eurofins Miljø har mere end 20 års erfaring med analyser af denne type miljøprøver. Vi er akkrediterede til opgaven, hvilket for kunden betyder, at alle metoder og procedurer på forhånd er godkendt af myndighederne.

Vi tilbyder analysepakker, der dækker de gældende bekendtgørelser.

Kontakt os for yderligere informationer eller for et konkret tilbud.

 

Kontaktpersoner - Kundecenter
Karen Marie Kundby Kristensen
Seniorrådgiver
70 22 42 31
Sara Skovsende Mørk
Seniorrådgiver
70 22 42 31