Vores ydelser >> Industrielt vand og restprodukter >> Sorbiceller

Et stærkt værktøj til kildesporing

Sidebar Image

Sorbisense og Eurofins samarbejder om et stærkt og effektivt værktøj til kildesporing i ledningsnettet - et godt tilbud til de danske kommuner

Sorbisense teknikken er nem at anvende og kræver ikke specialindrettede brønde, og metoden er ikke afhængig af flow i kloakken. Man kan opsamle prøver over en længere periode og dermed få et mere nøjagtigt billede af udledningen.

Tidligere har kildesporing af uønskede stoffer i ledningen til renseanlægget været baseret på udtagning og analyser af døgnprøver på udvalgte steder i ledningsnettet. Ulempen ved denne metode er, at den ikke fanger periodiske udledninger. Dertil kommer, at prøvetagningen kan være besværlig og dyr.

Eurofins har udviklet akkrediterede analyser til spildevandsprøver, der er opsamlet ved Sorbisense teknikken. Tilsvarende metoder er udviklet til brug af samme teknik til måling af forureningskomponenter i grundvand, drikkevand m.v.

Sorbisense-metoden er unik ved at give adgang til kontinuerlige målinger uden brug af andre ressourcer end naturens egne. Metoden består af en passiv prøvetager - en Sorbicell - og en række samplesystemer, der er tilpasset til de forskellige miljøer, hvor systemet skal anvendes.

Læs mere om de fordele og mulige besparelser, som I kan opnå ved Sorbisense teknikken. I finder også et praktisk eksempel i brochurematerialet. 

Kildesporing - ny prøvetagningsteknik

Analysis of Sorbisense cartridges

Kontaktperson
peter-mortensen-03092013.gif
Peter Mortensen
Kundechef - Produktions- og forsyningsvirksomheder
70 22 42 66 / Dir 27 10 54 30

Øvrige kontaktpersoner