Vores ydelser >> Jord og bygningsmaterialer >> Bygningsmaterialer

Analyser af Bygningsmaterialer

Sidebar Image

Bygningsmaterialer af forskellige typer, som blev anvendt i Danmark til helt op i 1980-erne, kan indeholde stoffer, som er sundhedsskadelige og miljøskadende. Brugen af disse stoffer er nu reguleret af Arbejdstilsynet og af Miljømyndighederne

bygningsmaterialer

Ved ombygnings- og renoveringsarbejder på byggeri, der blot er 30 år gammelt, kan der ske udsættelse for disse stoffer. For at mindske sundhedsrisici og miljøbelastninger er det vigtigt at kende til forekomsten af disse stoffer, således at arbejdet kan udføres sikkert og lovligt.

Når man udarbejder udbud og tilbud eller tilrettelægger arbejdet, er der derfor store økonomiske fordele i at have viden om tilstedeværelse af disse stoffer - både for bygherre og for entreprenør. Det er både besværligt og forbundet med store omkostninger at rydde op, hvis de giftige stoffer først er blevet spredt på byggepladsen og i omgivelserne.

Der er derfor sund økonomi i at lade Eurofins Miljø udføre kvalitetssikrede og akkrediterede analyser allerede i byggeriets projekteringsfase.

Mere information:

Kontaktpersoner - Kundecenter
hanne-jensen-3.png
Hanne Jensen
Kunderådgiver
70 22 42 66 / Dir 70 22 42 67
kirsten_andersen.png
Kirsten From Andersen
Seniorrådgiver
70 22 42 66 / Dir 70 22 42 67
Neza Filipic
Kunderådgiver
70 22 42 66 / Dir 70 22 42 67
g30@eurofins.dk
Kontaktpersoner - Salg
lise_sveigaard.png
Lise Sveigaard
Key Account Manager
70 22 42 66 / Dir 22 18 50 33
syn_ve.png
Synøve Enghave
Key Account Manager
70 22 42 66 / Dir 20 10 45 59
rita-spildt-pedersen.png
Rita Splidt Pedersen
Sales Manager
70 22 42 66 / Dir 20 99 32 20