Luft og Støj >> Arbejdsmiljø og indeklima >> Hexavalent krom, Cr(VI)

Måling af chrom 6, Cr(VI)

Sidebar Image

Eurofins tilbyder

Eurofins kan måle koncentrationen af chrom i luften. Som landets eneste udbyder af akkrediteret prøvetagning og analyse, hjælper vi jeres virksomhed med at dokumentere koncentrationen af chrom i henhold til gældende grænseværdier fastsat af Arbejdstilsynet. 

Chrom 6 er omfattet af reglerne i kræftbekendtgørelsen. Det betyder samtidig, at chrom 6 er reguleret på det strengeste niveau i arbejdsmiljølovgivningen, og der skal laves forebyggende foranstaltninger, så udsættelsen reduceres til et minimum.

Vi samarbejder med virksomhederne for at undersøge om de forebyggende foranstaltninger er tilstrækkelige og effektive.

I nedenstående tabel vises nogle af de typiske industrielle processer, hvor Cr(VI) anvendes.

Overfladebehandling f.eks. forkromning af armaturer, søm/skruer og autodele

Fremstilling af farvepigment i maling og plast

Fremstilling af katalysatorer

Eksponering for Cr(VI) via luften i arbejdsmiljøet er således især relevant for virksomheder, som håndterer processer med overfladebehandling hvor der anvendes krom samt for industriarbejdere f.eks. svejsere, der har med f.eks. forkromede metaloverflader at gøre. 

Kontakt Eurofins og hør nærmere om mulighederne for at dokumentere jeres chrom 6 koncentrationer.

Kontaktperson
Kristina Hansen
Kunderådgiver
Dir: 30 47 02 87
70 22 42 86 
kristinahansen@eurofins.dk