Luft og Støj >> Arbejdsmiljø og indeklima >> Hexavalent krom, Cr(VI)

Måling af hexavalent krom, Cr(VI)

Sidebar Image

Eurofins tilbyder

Eurofins Miljø Luft kan måle koncentrationen af krom i luft, og vurdere indholdet i henhold til gældende grænseværdier fastsat af Arbejdstilsynet.

 

Hvad er hexavalent krom

Hexavalent krom, også benævnt Krom 6 eller Cr(VI), er en kemisk forbindelse udledt af tungmetallet krom, som anvendes i industrien bl.a. indenfor overfladebehandling. Krom 6 er kræft- og allergifremkaldende ved eksponering.

I nedenstående tabel vises nogle af de typiske processer hvor Cr(VI) anvendes.

Overfladebehandling f.eks. forkromning af amarturer, søm/skruer og autodele

Fremstilling af farvepigment i maling og plast

Fremstilling af katalysatorer

 

Eksponering for Cr(VI) via luften i arbejdsmiljøet er således især relevant for virksomheder, som håndterer processer med overfladebehandling hvor der anvendes krom samt for industriarbejdere f.eks. svejsere, der har med f.eks. forkromede metaloverflader at gøre. 

Grænseværdi

Den gældende grænseværdi[1] for den arbejdsmiljømæssige eksponering for Cr(VI), fastsat af Arbejdstilsynet, er på 0,005 mg/m3 og gælder for en 8-timers arbejdsdag.

 

 

[1] Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer, BEK nr 655 af 31/05/2018

 

Kontaktperson
Søren Brødsgaard
Civilingeniør
70 22 42 66 / Dir 27 10 54 32
Kristina Hansen
Ph.D.
70 22 42 86 / Dir 30 47 02 87
kristinahansen@eurofins.dk