Luft og Støj >> Arbejdsmiljø og indeklima >> Indeklima

Indeklima

Sidebar Image

Indeklimaet berører de fleste af os. Et dårligt indeklima medfører gener. Eurofins hjælper med at påvise og afhjælpe årsager til gener i indeklimaet

Gener som hovedpine, træthedsfornemmelse, hud- og øjenirritationer samt fornemmelse af tør luft er velkendte for de fleste.

Årsagen til disse gener er ofte et dårligt indeklima i hjemmet eller på arbejdspladsen.

puslespil
Indeklimaet består af mange forskellige faktorer

"Vi døjer med hovedpine - hvad er årsagen?"
Dette spørgsmål har ofte været starten på en undersøgelse af indeklimaet på en arbejdsplads. Undersøgelsen består som regel i en gennemgang af en række udvalgte fysisk/kemiske faktorer - og selv om indeklimaet har været i fokus gennem mange år, er der fortsat behov for denne type undersøgelser.

Indenfor de senere år er der dukket en række nye spørgsmål op, som også har forbindelse med komforten i vores boliger og på vores arbejdspladser. Disse nye spørgsmål er blandt andet affødt af øget viden om, hvad det er, som påvirker luftkvaliteten.

Eksempler på disse spørgsmål er:

  • Hvilke materialer skal vi vælge til vores nybygning?
  • Betyder jordforureningen under huset noget for vores helbred?
  • Hvad skyldes misfarvningen på væggene?
  • Hvilke rengøringsmidler kan vi med fordel benytte?
  • Hvorledes skal vi indrette arbejdspladsen, så vi får et godt miljø?

Det er karakteristisk i disse år, at man stadig ofrer større ressourcer på at forebygge problemerne inden de opstår. Det kan for eksempel ske ved at vælge indeklimarigtige byggematerialer til nybyggeriet. Eller sørge for at indkøbe møbler, som ikke afgiver dampe og gasser til de nye lokaler.

Eurofins er med fremme i udviklingen
Vi deltager blandt andet i en række nationale og internationale arbejdsgrupper vedrørende indeklimarigtige byggematerialer.

Vi råder over egne avancerede måle- og analysefaciliteter, som kan tilvejebringe netop den information, som du skal bruge i forbindelse med konkrete tiltag.

Eurofins har gennemført mere end 300 undersøgelser gennem de seneste 20 år. Disse undersøgelser har haft til formål at påvise og afhjælpe årsagerne til typiske gener i indeklimaet.

Indeklima og løsning af indeklimaproblemer kan være en kompliceret affære.

Hvis du står med et spørgsmål i den retning, er du derfor altid velkommen til at kontakte os  - helt uforpligtende naturligvis.

Kontaktpersoner
Jacob Lind Cramer
Direktør, BU manager
70 22 42 66