Luft og Støj >> Arbejdsmiljø og indeklima >> Passiv opsamling af luft

Måling af indeklima og udeluft - Passiv opsamling

Sidebar Image

Eurofins Miljø tilbyder to teknikker til passiv opsamling af flygtige forbindelser - ATD-rør og ORSA-rør.

Teknikkerne er forskellige - specielt i den efterfølgende analyse i vores laboratorium. ATD-røret desorberes ved opvarmning, hvor komponenterne elueres fra ORSA-røret med et organisk solvent. Begge teknikker giver som regel sammenlignelige resultater.

Eurofins Miljø har mange års erfaring i begge teknikker og har også deltaget med teknikkerne i direkte sammenligninger. Vi kan anbefale begge teknikker, men der er forskellige fordele ved håndteringen af teknikkerne. Detektionsgrænserne og akkrediteringsstatus på parametrene er forskellige. Forskellene fremgår af tabellen nederst på siden.

Detektionsgrænserne for analyse af selve røret er meget forskellige, mens detektionsgrænserne ved 14 dages opsamling er meget ensartede. Forskellene kan henføres til forskelle mellem desorbtion (ATD) og ekstraktion (ORSA) - samt forskelle i rørenes optagelsesrater (toluen 0,32 ml / min og 5,72 ml / min for henholdsvis ATD og ORSA).

En væsentlig forskel mellem teknikkerne er muligheden for at bestemme TVOC. ATD teknikken gør det kun muligt at måle op til C18, mens ORSA måler op til C25. Så Eurofins anbefaler ORSA teknikken, når man skal måle TVOC op til C25.

På enkeltparametre er det erfaringen fra direkte sammenligninger, at teknikkerne giver meget ens resultater på 14 dages opsamlinger. Alligevel anbefaler Eurofins, at der ikke skiftes vilkårligt mellem teknikkerne; dette gælder specielt moniteringer / projekter med flere prøvetagningsrunder fordelt over tid og steder.

 

ATD

ORSA

Kulbrinter, aromatiske
DL (µg) DL ved passiv opsamling i 14 dage (µg/m3) DL (µg) DL ved passiv opsamling i 14 dage (µg/m3)
Benzen 0,001 0,2 0,01 0,1
Toluen 0,001 0,2 0,05 0,4
Ethylbenzen 0,001 0,2 0,01 0,1
m-/p-xylen 0,001 0,2 0,01 0,1
o-xylen 0,001 0,2 0,01 0,1
sum af C9-aromater 0,005* 0,5* 0,03 0,3
sum af C10-aromater 0,005* 0,5* 0,03 0,3
TVOC C6-C18 0,5* 80*    
TVOC C6-C25   >C18 ikke muligt 5 43
         
* Ikke omfattet af akkrediteringen        

 

Kontaktpersoner
My H. Tran.
Kundecenter
70 22 42 86 / Dir 21 69 66 83