Luft og Støj >> Arbejdsmiljø og indeklima >> PCB i byggematerialer

PCB i byggematerialer

Sidebar Image

Nye oplysninger viser, at 21.000 boliger, institutioner og erhvervsejendomme kan være forurenet med det sundhedsfarlige stof PCB.

Eurofins har mange års erfaring med undersøgelser for PCB. Vi tilbyder fx luftmålinger, kortlægning og analyse af indsendte materialeprøver.

På grund af en lang række gode tekniske egenskaber blev PCB vidt udbredt i industrien op igennem tresserne og halvfjerdserne. PCB blev totalt forbudt i 1980 på grund af alarmerende oplysninger om de miljømæssige egenskaber. Senere forskning har endvidere vist betydelige sundhedseffekter på mennesker som følge af PCB.

Nye undersøgelser har vist, at der kan være en betydelig udsættelse for PCB ved at opholde sig i bygninger med PCB materialer. Sundhedsstyrelsen har nu af den grund sat vejledende grænser for koncentrationen af dette stof i indeklimaet.

Tabellen viser nogle af de typiske anvendelser og produkttyper, hvor PCB kan forekomme.

Produkttype

Typisk anvendelse

Fugemasser

  • Udendørs fugning ved beton eller stenkonstruktioner
  • Indendørs fugning rundt om vinduer, døre og gulve eller i forbindelse med flisebelagte gulve

Forseglingslim

  • Forseglingslim i termovinduer (mellem glas og afstandsskinne)

Cementprodukter

  • Indendørs og udendørs pudsning / revneudbedring af vægge eller gulve af beton, tegl eller letbeton
  • Fliselægning i vådrum eller bassiner
  • Gulvafretning (nivellering)

Maling

  • Udendørs maling af betonvægge

Eurofins tilbyder
Eurofins Miljø har mange års erfaring med undersøgelser for PCB. Vi tilbyder fx:

Analyse af indsendte materialeprøver

Eurofins Miljø tilbyder at analysere prøver, som I selv udtager. Dette gælder både prøver af byggematerialer og prøver fra indeklimamålinger / luftmålinger.

Luftmålinger til sammenligning med de nye vejledende grænseværdier
Vores erfarne teknikere kan med kort varsel rykke ud for at foretage målinger for PCB i indeklimaet, hvis der er mistanke om PCB i luften. Måleresultaterne kan om nødvendigt foreligge indenfor få dage efter prøvetagning.

Kortlægning af PCB i bygninger
Er man usikker på, om en bygning indeholder PCB, vil det forholdsvis enkelt kunne afgøres med udtagning af prøver til analyse. Forud for renoveringsarbejder vil en kortlægning af hele bygningen ofte være en både miljø- og ressourcemæssig fordel. Bemærk iøvrigt, at renovering af materialer, der indeholder PCB, skal udføres efter Arbejdstilsynets særlige regler.

Kontaktpersoner
Jacob Lind Cramer
Direktør, BU manager
70 22 42 66
rita-spildt-pedersen.png
Rita Splidt Pedersen
Kundechef - Rådgivere & entreprenører
70 22 42 66 / Dir 20 99 32 20