Vores ydelser >> Luft og Støj >> Emissionskursus

Emissionskursus

Sidebar Image

I marts 2020 kan du deltage i vores emissionskursus, hvor du kan lære mere om luft-
emissionsmålinger og kvalitetssikring af automatisk målende systemer (AMS).

På kurset gennemgår vi manuelle metoder (flow, partikler, tungmetal, dioxin m.m.), kontinuerlige målemetoder (NOx, O2, TOC), målestedets egnethed og indretning samt EN14181 & EN16911. 

Formålet med kurset er at give dig den nyeste viden indenfor området, og dermed klæde dig endnu bedre på til at løse dine daglige arbejdsopgaver. 

Hvem kan deltage i kurset?

Kurset henvender sig til dig, som i dagligdagen beskæftiger sig med AMS-systemer, data fra AMS og miljørapportering på anlæg (eks. elektrikere, teknikere, miljøansvarlige) samt tilsynsmyndigheder og rådgivere.

Hvor og hvornår afholdes kurset?

Kurset bliver afholdt i Galten ved Aarhus. Det foregår i vores lokaler på Smedeskovvej 38, 8464 Galten, 4. og 5. marts 2020 (begge dage fra 9 til 16). 

Tilmelding

Det koster 5.500 kr. ekskl. moms at deltage i kurset. Forplejning under kurset samt kursesmaterialer er inkluderet i prisen.

Du tilmelder dig kurset ved at sende en mail til Karina KochKarinaSchneiderKoch@eurofins.dk. Tilmelding skal ske senest 25. februar 2020.

Vi forbeholder os retten til at aflyse kurset ved for få tilmeldte.