Miljø >> Vores ydelser >> Præstationsprøvninger for spildevandsanalyser

Præstationsprøvninger for spildevandsanalyser

Sidebar Image

Eurofins Miljø er den eneste akkrediterede udbyder af præstationsprøvninger for spildevandsanalyser i Skandinavien 

Præstationsprøvningerne udbydes akkrediteret (DANAK akkreditering nr. 534) i henhold til DS/EN ISO/IEC 17043.

Program for 2019

SPIL-1

28. marts 2019

SPIL-2

16. maj 2019

SPIL-3

12. september 2019

SPIL-4

14. november 2019

Eurofins´ præstationsprøvninger - Generelle betingelser

Sådan forløber en præstationsprøvning

Kvalitetsdokumentation

Kontakt:

proficiencytest@eurofins.dk