Eurofins Danmark >> Nyheder >> Opdateres løbende: Eurofins IT Problemer

Opdateres løbende: Eurofins IT Problemer

Sidebar Image

 

EOL-Update (d. 11/6-2019)

EOL er for nuværende online igen, men er forsat ustabil.

Derfor kan EOL kun bruges som opslagsværk og til at printe følgesedler.

Data gemmes ikke i EOL – derfor skal der både printes:

1) én følgeseddel som vedlægges prøven og

2) én følgeseddel som gemmes af jer selv.

 

Der kan kun aflæses resultater indtil 1/6 på EOL.

 

Status på Eurofins IT Problemer, 7  juni 2019

Vejen d. 07.06. 2019 kl. 15.10

Der er fremgang i genetablering af vore IT operationer efter det angreb af ransomware, der ramte os d. 2. juni. Vi kan igen kommunikere udadtil og har genoptaget både analyse og rapportering af resultater, men med reduceret kapacitet og med begrænsninger i rapportering og den service vi normalt tilbyder, idet mange af vores systemer, herunder EOL, stadig ikke er tilgængelige eller fuldt funktionsdygtige.

Situationen er forskellig for de enkelte Eurofins selskaber i Danmark. Dette skyldes at der er store forskelle på, hvilke systemer der anvendes og i vor høj grad disse er ramt af ransomwaren. Vores teams arbejder fortsat hårdt på at genoprette systemerne og få alternative systemer til at fungere. Det er ikke muligt at give en tidshorisont, på hvornår alle systemerne er genoprettet og mange af vore kunder må derfor desværre forvente forsinkelser og uregelmæssigheder også i de kommnede uger, hvilket vi meget beklager.

Direktionen

Eurofins Danmark

EOL er ude af funktion - derfor skal følgesedler anvendes (findes her)

Vejen d. 07.06. 2019 kl. 12.53

Husk at angive på alle bestillinger, hvor resultatet skal sendes til.

Vi har pt. ikke et tidspunktet for genopstart af EOL, dog tidligst d. 11. juni. Vi beklager meget situationen og håber på jeres forståelse. 

 

Eurofins IT Problemer

Galten d. 06.06. 2019 kl. 14.12

Situationen er uændret jævnfør nedenstående meddelelse 

 

Eurofins IT Problemer

Kære Kunder,

Galten 03.06.2019

I løbet af denne weekend har Eurofins’ IT security teams fundet en form for Ransomware på vores IT systemer, som har medført en række problemer på disse.

Sammen med vores eksterne og interne IT sikkerhedseksperter besluttede vi øjeblikkelig at tage en række forholdsregler, der ikke kan undgå at påvirke os og vores evne til at kommunikere udadtil. Vores IT teams arbejder på højtryk for at få alle IT operationer tilbage på normal funktion. Som en del af vores interne ledelsesprocedurer har det været nødvendigt at lukke en række servere ned, for især at undgå yderligere spredning. Trods intenst arbejde fra alle i Eurofins’ IT teams vil vi opleve udfald og problemer med at håndtere vores IT.

Vores undersøgelser lige nu tyder ikke på at vores data er blevet kompromitteret af 3. part. Vi har derfor ingen grund til at tro på at vores data er eller vil blive misbrugt.

Vi er desværre nødt til at meddele at vi på den korte bane vil opleve problemfyldt service og forsinkelser med rapportering af data. På grund af nedlukning af servere kan vi på nuværende tidspunkt ikke rapportere resultater ud ligesom vor online systemer så som EOL ikke er tilgængelige.

Alle vores teams arbejder hårdt på at genoprette de systemer der er påvirket. Det er desværre lige nu for tidligt at give en tidshorisont på hvor lang tid der går før alle vores systemer er genoprettet. I vil derfor opleve forsinkede resultater de næste dage.

For mere information om hvordan det påvirker dig kontakt venligst din normale kontakt person.

Vi beklager meget denne situation og vi gør alt hvad der er i vores magt for hurtigst muligt at komme tilbage på den høje service I normalt kan forvente af os.

Venlig hilsen

Direktionen

Eurofins Danmark