Eurofins Danmark >> Om os >> Akkrediteringer og godkendelser

Akkrediteringer og godkendelser

Sidebar Image

Eurofins er akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 168, 222 og 522 (prøvning) - 7006 (produktcertificering) samt 534 (udbud af præstationsprøvninger) og 535 (certificering af referencematerialer). Akkrediteringen er en del af din sikkerhed for ydelser af en høj kvalitet

DANAK er det danske akkrediteringsorgan. Akkrediteringen under DANAK anerkendes af myndighederne i de fleste lande i Europa og Asien samt USA, Australien, Canada, Argentina, Brasilien, Mexico og Sydafrika.

Akkrediteringsordningen for prøvning er baseret på DS/EN ISO/ IEC 17025, for produktcertificering på DS/EN ISO/IEC 17065:2012, for præstationsprøvninger på DS/EN ISO/IEC 17043 og for referencemateraler på ISO Guide 34. Standarderne kræver blandt andet

•    at laboratoriet såvel økonomisk som organisatorisk er uvildigt
•    at laboratoriet behandler al information fra kunder fortroligt
•    at laboratoriet har et dokumenteret kvalitetssystem
•    at laboratoriet råder over udstyr og lokaler af en tilstrækkelig standard
•    at laboratorieledelse og -personale har såvel faglig kompetence som praktisk erfaring i udførelsen af de pågældende opgaver
•    at der er indarbejdet faste rutiner for sporbar kalibrering af prøvningsudstyr
•    at akkrediteret teknisk prøvning udføres efter fuldt validerede metoder
•    at laboratoriet registrerer forløbet af akkrediteret prøvning således, at prøvningsforløbet i tvivlstilfælde kan rekonstrueres
•    at laboratoriet er underkastet regelmæssigt tilsyn af DANAK.

Eurofins Pharma A/S er ikke omfattet af akkrediteringen.

Eurofins oppebærer desuden en række andre godkendelser - fx fra Miljøstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen.

Læs også om akkreditering og godkendelser under de enkelte ydelser.