Mediecenter >> Nyheder >> Kandidatlisten er blevet opdateret - blandt andet indeholder listen nu bisphenol A

Kandidatlisten er blevet opdateret - blandt andet indeholder listen nu bisphenol A

Sidebar Image

Det europæiske kemikalieagentur ECHA's kandidatlisten er den 12. januar 2017 blevet opdateret med 4 stoffer - blandt andet bisphenol A.

Kandidatlisten indeholder særligt problematiske stoffer (Substances of Very High Concern, SVHC), der opfylder følgende kriterier

  • Stoffer, der er klassificeret som CMR-stoffer i kategori 1 og 2.

  • PBT-stoffer og vPvB-stoffer identificeret efter kriterierne i forordningens bilag XIII.

  • Andre stoffer, for hvilke der foreligger videnskabelig dokumentation for sandsynlige alvorlige virkninger på menneskers sundhed eller miljøet, og som er problematiske i samme grad som de øvrige stoffer nævnt ovenfor. Det gælder fx hormonforstyrrende stoffer

Evalueringen af et stof på kandidatlisten kan føre til, at stoffet overføres til Bilag XIV (REACH Forordning, (EF) nr. 1907/2006). Når et stof er opført på Bilag XIV, skal de virksomheder, som fortsat ønsker at producere eller selv anvende stoffet, søge om godkendelse til at anvende stoffet. 

Den 12. januar 2017 er følgende stoffer blevet optaget på kandidatlisten:

  • Bisphenol A (CAS 80-05-7)
  • nonadecafluorodecansyre (PFDA) og dens natirum- og ammoniumsalte
    (CAS 335-76-2, 3830-45-3, 3108-42-7)

  • p-(1,1-dimethylpropyl)phenol (CAS 80-46-6)

  • 4-heptylphenol, forgrenet og lineær 

Kandidatlisten indeholder nu i alt 173 stoffer. Du kan se hele kandidatlisten her

 Ditte Fast Bonde

Ditte Fast Bonde

Consultant

+45 26 86 43 15

dittefastbonde@eurofins.dk