Mediecenter >> Nyheder >> Ny bekendtgørelse om fødevarekontaktmaterialer

Ny bekendtgørelse om fødevarekontaktmaterialer

Sidebar Image

Der er kommet en ny bekendtgørelse omkring brugen af Bisphenol A i lakker og overfladebehandlingsmidler. 
dette kan have konsekvenser for dig og din virksomhed. Disse ændringer trådte i kraft d.6/11-2018, så der er allerede gældende. 

Den nye bekendtgørelse indeholder følgende ændringer:

  • 7 stk 3 i BEK nr. 822 om restriktioner i brugen af Bisphenol A udgår og erstattes i BEK nr. 1248 af §27, der introducerer Kommissionens forordning (EU) no. 2018/2013 om anvendelsen af Bisphenol A i lakker og overfladebehandlingsmider bestemt til kontakt med fødevarer og om ændring af forordning (EU) nr. 10/2011 for så vidt angår anvendelsen af dette stof i plastmaterialer i kontakt med fødevarer.
  • 10, §§20-26 samt bilag 6-9 i BEK 822 udgår. Disse dele af bekendtgørelsen henviste til test og dokumentation for plast til kontakt med fødevarer, og beskrev total migration, specifik migration, fødevaresimulatorer, testbetingelser, fedttests samt overgangsordningen i forbindelse med udgivelsen af forordning (EU) nr. 10/2011. Alle disse punkter er fuldt ud beskrevet i forordning (EU) nr. 10/2011 med efterfølgende ændringer, hvorfor en separat beskrivelse i den danske bekendtgørelse ikke længere er nødvendig.

BEK nr. 822 henviser i §19 stk 3 til BEK nr. 1151 af 12/12/2011 om Autorisation of registrering af fødevarevirksomheder m.v. Autorisationsbekendtgørelsen er ændret flere gange siden, og BEK 1248 henviser i §18 stk 3 til den seneste version: BEK nr. 1428 af 5/12/2017.

BEK nr. 822 beskriver i §28 en række straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser. Disse er i den nye BEK nr. 1248 splittet op og fordelt på §§ 20-27. Eneste nye henvisning er til Kommissionens forordning (EU) no. 2018/2013 om anvendelsen af Bisphenol A i lakker og overfladebehandlingsmider bestemt til kontakt med fødevarer og om ændring af forordning (EU) nr. 10/2011 for så vidt angår anvendelsen af dette stof i plastmaterialer i kontakt med fødevarer.

Hvis du har behov for at vi hjælper dig med at gennemgå din dokumentation omkring dette er du velkommen til at kontakte os og få en uforpligtende snak omkring emnet. 
Udfyld formularen herunder og vi vil kontakte dig. Du kan også kontakte vores rådgivere direkte. Du finder kontakt info i højre side. 

Hvis du vil vide mere om hvad vi kan hjælpe dig inden for fødevarekontaktmaterialer kan du se mere her.

Den nye bekendtgørelse kan findes her:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203034

Bekendtgørelsen trådte som nævnt i kraft d. 6/11-2018, så vær opmærksom på at få rettet referencen i jeres egne overensstemmelseserklæringer.