Mediecenter >> Nyheder >> Opdatering af plastforordningen (EU) nr. 10/2011

Opdatering af plastforordningen (EU) nr. 10/2011

Sidebar Image

Siden sidste opdatering af forordning (EU) nr. 10/2011 er der konstateret tekstmæssige fejl og uklarheder i de tidligere ændringsforordninger – og samtidig er der foretaget yderligere undersøgelser af stoffer, der fører til tilføjelse af nye stoffer til bilag 1, samt ændring i brugsbetingelserne for eksisterende stoffer i bilag 1. Disse ændringer beskrives i forordning (EU) nr. 2019/37.
De foreslåede ændringer er følgende:

  1. Navnet på FCM stof nr. 1066, cas nr. 23985-75-3 indeholder en typografisk fejl. Denne bliver rettet i den opdaterede version
  2. FCM stof nr. 1068, cas nr. 2530-83-8 blev i ændringsforordning (EU) nr. 2018/831 tilføjet, og måtte bruges som additiv eller polymerproduktions hjælpestof. Den tilladte brug af stoffet ændres til, at det må anvendes som monomer eller andet udgangsstof, og derfor fremover til fremgå af kolonne 6 i Bilag 1
  3. Stofferne med FCM-numrene 467, 744 og 1059 (nyt stof i bilag 1) er omfattet af samme specifikke migrationsgrænse for Crotonic acid på 0,05 mg/kg. Der oprettes derfor en grupperestriktion for stofferne i Bilag 1 Tabel 2.
  4. Stof nr. FCM, cas nr. 616-38-6 1067 (nyt stof i bilag 1), er godkendt til brug som co-monomer i sammenhæng med definerede stoffer til fremstilling af thermoplastisk polyurethan. Hvis stoffet bruges i kombination med andre stoffer, end dem der er defineret i godkendelsen, er der risiko for dannelse af oligomerer med en molekylevægt under 1000 Da. Disse oligomerer har en specifik migrationsgrænse på 0,05 mg/kg. Analysemetoderne for oligomerer er komplekse og ikke altid tilgængelige for myndighederne. Derfor skal firmaer, der markedsfører produkter indeholdende FCM nr. 1067 i kombination med ikke-definerede stoffer, angive en beskrivelse af testmetoden som en del af den bagvedliggende dokumentation.
  5. Stof nr. FCM 1069, cas nr. 75-28-5, tilføjes til Bilag 1
  6. Annex III, tabel 3 ændres, så det bliver tydeligt, at for mælkeholdige produkter med pH under 4,5, kræves der udover test i simulant D1 også test i simulant B.

Hvis du gerne vil vide hvordan dette kan have effekt på lige netop din forretning. Så kontakt os og lad os tage en uforpligtende snak om din situation.