Mediecenter >> Nyheder >> Opdatering af REACH

Opdatering af REACH

Sidebar Image

REACH kandidatlisten med SVHC-stoffer er netop blevet opdateret (27. juni 2018) med 10 nye stoffer. Det betyder at der nu er 191 af de såkaldte SVHC på kandidatlisten (substances of very high concern).

De nye stoffer kan ses på linket: https://echa.europa.eu/-/ten-new-substances-added-to-the-candidate-list.

Hele kandidatlisten kan ses på: https://echa.europa.eu/candidate-list-table
Når et stof er blevet optaget på kandidatlisten, medfører det en række krav til aktørerne på markedet, der fx importerer eller producenter de artikler, hvor stofferne indgår.

Eurofins Product Testing tilbyder rådgivning for overholdelse af REACH, og vi kan hjælpe med analyser af SVHC samt for stoffer på bilag XVII i REACH forordningen.