Mediecenter >> Nyheder >> Plastforordningen (EU) nr. 10/2011 opdateret ved forordning (EU) nr. 2018/831.

Plastforordningen (EU) nr. 10/2011 opdateret ved forordning (EU) nr. 2018/831.

Sidebar Image

Europakommissionen har netop udgivet en ændringsforordning til forordning (EU) nr. 10/2011 om plast til kontakt med fødevarer. Ændringsforordningen opstiller nye grænseværdier for 2 stoffer, der allerede findes i Bilag I, samt tilføjer 2 nye stoffer til bilaget.

Ændringerne omfatter:

Substance

Amendments

Perchlorsyre, salte (FCM stof Nr 822)

Ændring af den eksisterende specifikke migrationsgrænse fra 0,05 mg/kg til 0,002mg/kg

Phosphorsyrling, blandede 2,4-bis(1,1-dimethylpropyl)phenyl- og 4-(1,1- dimethylpropyl)phenyltriestere, (CAS 939402-02-5, FCM substance No 974)

Ændring af den eksisterende specifikke migrationsgrænse fra 5 til 10 mg/kg
 

1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2,6-dicarboxylsyre, dimethylester, (CAS 23985-75-3)

Nyt stof tilføjet listen i Bilag 1 (FCM nr. 1066)
Den specifikke migrationsgrænse for summen af stoffer og dets dimers må ikke overskride 0,05 mg/kg

[3-(2,3-epoxypropoxy) propyl]trimethoxysilan, (CAS 2530-83-8)

Nyt stof tilføjet listen i Bilag 1 (FCM nr. 1068)
I behandlede glasfibre må restkoncentrationer af stoffet ikke kunne påvises ved 0,01 mg/kg for stoffet og 0,06 mg/kg for hvert af dets reaktionsprodukter (hydrolyserede monomerer og cyklisk dimer, trimer og tetramer, der indeholder epoxy).
 

Plastmaterialer og -genstande, der opfylder kravene i forordning (EU) nr. 10/2011, som var gældende før denne forordnings ikrafttrædelse, kan markedsføres indtil den 26. juni 2019 og kan forblive på markedet, indtil de eksisterende lagre er opbrugt.

Se ændringsforordningen her:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0831&from=EN

For yderligere information, kontakt venligst

Peter Grundtvig Sørensen
Area Sales & Marketing Manager
PeterGrundtvigSorensen@eurofins.dk