Mediecenter >> Nyheder >> Vejledende udtalelser om Godkendt til Drikkevand

Vejledende udtalelser om Godkendt til Drikkevand

Sidebar Image

Energistyrelsen har ved ændringsbekendtgørelse af 8. november 2013 foretaget en række præciseringer af regelgrundlaget for ordningen for byggevarer godkendt til drikkevand

Ændringsbekendtgørelsen suppleres af Energistyrelsens vejledende udtalelser, som du finder på Energistyrelsens hjemmeside her.

Formålet med de nye retningslinjer er at gøre sagsgangen mere smidig. Dette gøres blandt andet ved at opstille en række forenklede krav til test af metaller, definere en bagatelgrænse med hensyn til kontakttid - samt udelade materialer med et marginalt kontaktareal af godkendelsesordningen.

Der arbejdes på at indføre en lettere sagsgang ved ansøgninger, og ultimo november forventes det, at følgende lægges ud på godkendelsesordningens hjemmeside:
•    Nyt ansøgningsskema
•    Ny vejledning om, hvordan man søger godkendelse
•    Øvrige dokumenter, der støtter en enkel ansøgningsproces, fx hjælpeskemaer og erklæringer

Alle igangværende ansøgninger vil hurtigst muligt blive gennemgået på ny af Sekretariatet efter de nye regler.

 

 Katrine Nørrelund

Katrine Nørrelund

Senior Consultant, MSc, PhD 

+45 26 86 41 11

katrinenorrelund@eurofins.dk