Product Testing >> Om Os >> Akkreditering

Kvalitet og Akkreditering

Sidebar Image

Eurofins Product Testing A/S er ISO 17025 akkrediteret af DANAK under akkrediteringsnummer 522.

undefined

Akkreditering 522 (DA)
Akkreditering 522 (EN)

Akkreditering er baseret på den internationale standard DS/EN ISO/IEC 17025, der bl.a. stiller krav om,

  • at laboratoriet såvel økonomisk som organisatorisk er uvildigt,
  • at laboratoriet har et dokumenteret kvalitetssystem,
  • at laboratoriet råder over det fornødne prøvetekniske udstyr og over lokaler af en tilstrækkelig standard,
  • at laboratorieledelse og -personale har såvel faglig kompetence som praktisk erfaring i udførelsen af de pågældende prøvninger, og at laboratoriet råder over de nødvendige ressourcer,
  • at der er indarbejdet faste rutiner for sporbar kalibrering af prøvningsudstyr, samt at laboratoriet deltager i kvalifikationsprøvninger til dokumentation af prøvningernes nøjagtighed og reproducerbarhed,
  • at akkrediteret teknisk prøvning skal udføres efter egnede og validerede metoder,
  • at laboratoriet skal registrere forløbet af akkrediteret prøvning således, at prøvningsforløbet i tvivlstilfælde kan rekonstrueres,
  • at laboratoriet ca. én gang om året er underkastet tilsyn fra DANAK.

DANAK er medlem af European cooperation for Accreditation (EA) og har underskrevet en bindende multilateral aftale (MLA) om gensidig anerkendelse af rapporter og certifikater i størstedelen af Europa og i mange nationer i den øvrige del af verden.

En DANAK akkreditering er altså et internationalt anerkendt kvalitetsstempel, som normalt medfører, at vores kunder ikke har behov for ekstra prøvninger på eksportmarkederne.

Akkreditering medfører samtidig, at laboratoriet lever fuldt op til kravene i DS/EN ISO/IEC 9000 (der kan opfattes som en delmængde af DS/EN ISO/IEC 17025), idet akkrediteringen også stiller konkrete krav til personalets tekniske kompetence.

Akkrediterede rapporter bærer DANAKs logo (kongekronen), der garanterer, at prøvningen er foretaget i henhold til akkrediteringsreglerne.