Product Testing >> Vælg Område >> Biocidholdige Produkter

Biocidholdige Produkter

Sidebar Image

Eurofins har solid erfaring i at udføre ISO 17025 og GLP-akkrediterede tests for producenter og importører af aktivstoffer og biocidholdige produkter.

Vi hjælper med at imødekomme de lovpligtige, testbaserede informationskrav jf. biocidforordningen (BPR: (EU) 528/2012), så biocidholdige produkter kan gøres tilgængelige på det europæiske marked.

Desuden tilbyder vi, i samarbejde med en rådgivende Risk Assessor, råd og vejledning vedrørende de(t) rette valg af tests, som er nødvendige for et givent produkt.

Læs mere om hvad vi kan på Biocidområdet (PDF) 

Vi tilbyder test af:

 • Fysiske, kemiske og tekniske egenskaber
  - Herunder bl.a. stabilitetstests udført ved en række forskellige betingelser, samt div. andre typer af test iht. ex CIPAC og OECD guidelines
 • Metoder til påvisning og identifikation
  - Herunder udført iht. ex SANCO 3030/99 Rev.4 samt ICH guidelines
 • Fysiske farer og respektive kendetegn
  - Herunder div. testmetoder iht. REACH, Annex 440/2008, Part A
 • Effektivitet over for målorganismer
  - Inklusiv et væld af forskellige CEN, ASTM, AOAC og AFNOR standard tests og kundetilpassede protokoller udført på ex: Bakterier, svampe, sporer, virus, alger, fisk, insekter og gnavere
  - Inklusiv nye test-standarder for ’wipes’, mopper, vaskemidler og aerosoler 
 • Toksikologisk profil for mennesker og dyr
  - Herunder iht. div. OECD guidelines
 • Økotoksikologiske undersøgelser
  - Herunder iht. div. OECD guidelines
 • Skæbne og opførsel i miljøet
  - Herunder iht. div. OECD guidelines