Vælg Område >> Drikkevand >> DK-Vand

DK-Vand Certificering

Sidebar Image

DK vand

DK-VAND er en dansk certificeringsordning, som omfatter PE- og PVC rør til drikkevandsforsyning frem til skel. Formålet med DK-Vand er at sikre og synliggøre at de danske krav vedr. afgivelse af sundhedsskadelige stoffer samt lugt og smag til drikkevandet er opfyldt for de omfattede produkter.

Hvorfor skal du teste?

Hvis du skal markedsføre eller sælge produkter til drikkevand, skal du i Danmark opfylde BEK 1007 af 29/06/2016 Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand.

En DK-VAND certificering betyder at et produkt lever op til de stengeste krav på området. Det dokumentere at alle produkter, der bruges i en drikkevandsinstallation, er af ensartet kvalitet. For at opnå en DK-VAND certificering har produktet gennemgået en lang række migrationsanalyser, og et uvildigt, akkrediteret inspektionsorgan har udført inspektion af produktionen.
Du får som producent desuden DK-VAND-mærket, som et synligt bevis på at netop dit produkt levet op til disse strenge krav og at dit produkt er certificeret iht. DK-VAND’s certificeringsbestemmelser og giver dermed en ideel mulighed for at markedsfører dit produkt med dette certifikat.

Toksikologi

Certificeringen omfatter en toksikologisk vurdering af materialet før der kan analyseres.

DK-VAND’s certificering er sammensat af flere analyser, der tilsammen skal vise, at sundhedskadelige stoffer fra polymeren, antioxidanter, hjælpestoffer, farvestoffer m.m. ikke bliver afgivet fra det færdige produkt. Derudover har analysen også til formål at eftervise at produktet hverken har en negativ virkning på vandets klarhed eller afgiver smag eller lugt til drikkevandet. På baggrund af analyseresultaterne skal der foretages en toksikologisk vurdering af, om kravene er overholdt
Du kan læse om prøvebestemmelserne fra DK-VAND her.

Eurofins udfører de akkrediterede analyser til certificering af PE og PVC rør i henhold til DK-VAND 1-2.1: Prøvningsbestemmelser for plastrør.

Eurofins kan hjælpe dig igennem processen med at få en DK-VAND certificering til dit produkt.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre nærmere om analyserne.