Vælg Område >> Drikkevand >> DK-Vand

DK-Vand Certificering

Sidebar Image

DK-Vand er en certificeringsordning som omfatter PE- og PVC-rør til drikkevandsforsyning. Formålet med DK-Vand er at sikre og synliggøre, at de danske krav vedr. afgivelse af sundhedsskadelige stoffer samt lugt og smag til drikkevandet er opfyldt for de produkter, der anvendes i drikkevandsforsyningen.

Forud for analyserne for afgivelse af sundhedsskadelige stoffer, skal der foretages en toksikologisk vurdering af materialet.

Eurofins udfører de akkrediterede analyser til certificering af PE- og PVC-rør i henhold til DK-VAND 1-2.1: Prøvningsbestemmelser plastrør.

Analyserne omfatter:

  • TOC
  • Lugt og smag
  • Turbiditet
  • Phenoler
  • Specifikke nedbrydningsprodukter*
  • Specifikke stoffer*

*Fastlægges på baggrund af den toksikologiske vurdering

Du kan læse mere om de specifikke krav til prøvning her:

http://dk-vand.org/proevningsbestemmelser/

Du er også velkommen til at kontakte Eurofins Product Testing