Vælg Område >> Drikkevand >> DVGW

DVGW - KTW guideline & W270 Arbeitsblatt

Sidebar Image

Hvad er DVGW?

Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches eller bedre kendt som ”DVGW” er en frivillig tysk mærkningssordning, der dokumenterer at produktet lever op til de strenge krav der er på det tyske marked. En test i henhold til de tyske krav fro DVGW giver adgang til at markedsføre produktet i Danmark. Her kan du læse mere om DVGW certificering af produkter

Hvorfor teste i henhold til tyske krav?

For at kunne søge DVGW certificering af materialer og produkter som skal i kontakt med drikkevand skal disse være testet for afgivelse af sundhedsskadelige stoffer i henhold til UBA´s KTW guideline samt for om, materialet indeholder stoffer, der kan give mikrobiologisk vækst i henhold til Arbeitsblatt W270.

Gennem de senere år er mange danske virksomheder blevet mere internationale, hvilket betyder at der oftere bliver stillet større krav til de mærkningsordninger virksomheder skal bruge for at kunne sælge deres produkt på et bestemt marked. Hos Eurofins udbygger vi løbende vores viden og kompetencer omkring hvilke lovgivningmæssige og frivillige krav der stilles på de forskellige markeder og vi kan derfor tilbyde en bred rådgivning samt analyser af produkterne.

For mange danske virksomheder er Tyskland et stort og centralt marked, men det er også et land med traditionsrige godkendelses- og certificeringsordninger. Det er derfor vigtigt, at I som virksomhed kan dokumentere, at jeres produkt lever op til de krav der bliver stillet igennem DVGW. Når et produkt overholder de tyske krav, betyder det ofte at produktet vil blive godkendt til andre markeder. Derfor er det ofte helt afgørende, at produktet gennem en DVGW-certificering kan dokumentere, at det opfylder de tyske krav.

Hvorfor Eurofins

Eurofins er som det eneste danske laboratorie registreret af DVGW til at test iht KTW guideline samt W270. Du kan se hele listen her.

KTW guideline beskriver kravene til toksikologisk vurdering samt migrationstest for afgivelse af sundhedsskadelige stoffer. Denne guideline stiller også krav til afgivelse af lugt og smag.

W270 opstiller kravene til test for, om et materiale til kontakt med drikkevand indeholder stoffer, som giver mikrobiologisk vækst på overfladen af materialet.

Eurofins udfører både den toksikologiske vurdering samt akkrediterede analyser i henhold til både KTW guideline og W270 Arbeitsblatt.

Hos Eurofins kan vi hjælpe dig med rådgivning og analyse af dine produkter, så du kan få dine produkter DVGW certificeret.
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre nærmere om analyserne.