Vælg Område >> Drikkevand >> GDV - Godkent til Drikkevand

GDV - Godkendt til drikkevand

Sidebar Image

Produkter der skal bruges i bygninger til vandføring mellem skel og taphane skal være godkendt til drikkevand.

Og skal derfor godkendes i henhold til Bygningsreglementet - uanset om der er tale om plastikrør, fittings, vandhaner, filtre eller andre typer af produkter.

Overordnede krav i Godkendt til Drikkevand

  • Alle produkter i kontakt med drikkevand, som er en del af den faste installation frem til tappestedet, er omfattet.
  • Byggevarer må ikke give anledning til afsmitning af kemiske stoffer, der kan udgøre en sundhedsmæssig risiko.
  • Byggevarens sammensætning skal være dokumenteret, så der kan gennemføres relevante test for afsmitning.
  • Filtre må ikke give anledning til ophobning og frigivelse af mikroorganismer.

For at opnå en godkendelse hos Sekretariatet skal produktet testes.

Vi tilbyder rådgivning til produktgruppering og opstilling af testprogram. Vi tester selvfølgelig også produktet og hjælper til med at få dokumentationen helt på plads.

Vi tilbyder: