Product Testing >> Vælg Område >> E-cigaretter

E-cigaretter

Sidebar Image

E-cigaretter samlet Service

Tobaksproduktdirektivet (TPD) 2014/40 / EU

Eurofins tilbyder omfattende, tredjepartstestning af elektroniske cigaretter (e-cigs) og e-cigaretvæsker i overensstemmelse med EU's Tobaksproduktdirektiv.

Såkaldte "vape" eller "vaping" produkter repræsenterer et nyt og hurtigt voksende segment inden for produkttestning, og vores laboratorier arbejder løbende på at tilpasse vores metoder i overensstemmelse med de seneste udviklinger.

TPD 2014/40 / EU sætter grænser for salg og markedsføring af tobaksrelaterede produkter i EU-medlemsstater og repræsenterer de første EU-dækkende regler for e-cigarethardware og nikotinholdige væsker.

TPD 2014/40 / EU anmeldelse krav

Tobaksproduktdirektivet (TPD) trådte i kraft den 20. maj 2016 og medførte nye krav til både importører og producenter af elektroniske cigaretter (e-cigaretter) plus et overordnet krav om, at produktanmeldelse skal foretages for e-cigaretprodukter indeholdende nikotin.

Kravene til elektroniske cigaretter pålagt af TPD-direktivet omfatter grænser for nikotinkoncentrationsniveauer, regler for emballering og mærkning og børnesikrede retningslinjer. TPD kræver også producenter og importører af vape produkter til at indsende ingrediens, emissioner og toksikologiske data til myndigheder i relevante medlemsstater ved hjælp af en digital platform kaldet EU's fælles indrejsetrøje (EU-CEG). Se Europa-Kommissionens hjemmeside på TPD for mere information.

En anmeldelse skal indeholde:

 • Ingredienser
 • Emissioner
 • Nikotindosis
 • Toksikologiske data for ingredienser
 • Beskrivelse af komponenter og fremstillingsproces
 • Erklæring (ansvar)

Der er desuden krav til:

 • Brugsanvisning og mærkning
 • fysiske og kemiske restriktioner som volumen, nikotinindhold, tilsætningsstoffer, cannabidoider, renhed, sundhedsrisiko
 • Konstante nikotindoser i brug
 • Børnesikring

Vi tilbyder omfattende e-cigaret testning

Eurofins har uafhængige ISO 17025 akkrediterede laboratorier. Vores ekspertise inden for nikotinbaseret produkttest trækker på 30 års kollektiv viden og erfaring fra en global organisation for at hjælpe dig med at overholde alle gældende europæiske direktiver.

For alle typer e-cigaretter produkter tilbyder vi pakkede løsninger med hver analysemetode, der er nødvendig for en komplet test. De metoder, vi bruger, sikrer ikke kun, at du kan opfylde alle de krav, der er nødvendige for at få dine produkter på markedet. De hjælper dig også med at udføre et højt niveau af kvalitetskontrol.

Eurofins-specialister kan hjælpe dig i alle trin i processen, herunder indledende screeninger til bestemmelse af stoffer, der er til stede i nye produkter. Vi sørger for, at dine produktdata er korrekte og indsendt via EU-CEG til obligatorisk rapportering til nationale myndigheder og kan levere generel TPD-vejledning, herunder at verificere, om din mærkning er i overensstemmelse.

E-cigaret test kan vi udføre

Eurofins Product Testing tilbyder alle nødvendige test og evalueringer, og kan håndtere registreringen med EU's fælles indrejseport.

Ekspertydelser

 • Gennemgang af teknisk dokumentation og mærkning
 • Toksikologisk vurdering af ingredienser
 • Produktregistrering

Test af elektriske dele

Test, der gælder for opladeren:

 • Elektromagnetisk Kompatibilitets (EMC) Direktiv 2014/30 / EU
  • Test og rapporter for overensstemmelse med IEC / EN 61000 serien og EN 55014-1 og EN 55014-2 standarder
 • Lavspændingsdirektivet (LVD) 2014/35 / EU
  • Elektriske sikkerhedstest og rapport for overensstemmelse med IEC / EN 60335-1 og IEC / EN 60335-2-29 standarder
  • Elektromagnetisk felt (EMF) test og rapporter i henhold til EN 62233

Test af ikke-elektriske dele

 • Nikotinindhold GC / FID efter udkastet til metode ISO / DIS 20714
 • Nikotindoser i brug; Metode baseret på AFNOR XP D90-300-3, men opdateret i henhold til procedurerne i det internationale standardiseringsarbejde
 • Emissioner i brug; Metode baseret på AFNOR XP D90-300-3, men opdateret i henhold til procedurerne i det internationale standardiseringsarbejde. Standard testmetode omfatter emissioner af nikotin, VOC, carbonylforbindelser, nitrosaminer og tungmetaller

Yderligere valgfrie relaterede tests

 • Screening for forbudte stoffer; GC / MS
 • Resten af ​​ingredienser; Udvalgte analyser af urenheder som diacetyl, aldehyder, glycoler etc.
 • Børnesikring; Metoder baseret på den eksisterende standard for legetøj EN 71
 • Modstand mod manipulation, beskadigelse og lækage af væsker Metoder baseret på den eksisterende standard for legetøj EN 71
 • Test af indhold af cannabidiol og koncentrationer relateret til vape produkter og e-væsker
 • Testning mod tilstedeværelsen af ​​THC i Cannabidiol vape olie relateret til e-væsker

Andre kemiske tjenester (gælder for hele produktet)

 • Begrænsning af farlige stoffer i EEE-produkter Direktiv 2011/65 / EU (RoHS)
 • REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006 Bilag XVII Begrænsede stoffer f.eks. Cadmium, PAH, nikkel, organotiner, bly
 • REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006 Kandidatliste over stoffer med meget stor bekymring (SVHC)
 • Vedvarende organiske forurenende stoffer forordning (EF) nr. 850/2004; Kortkædede chlorerede paraffiner SCCP
 • Tungmetalindhold (Hg, Cd, Pb); Batteridirektiv 2006/66 / EF
 • Emballageaffald Tungmetalindhold i emballage; Direktiv 94/62 / EF

Kundetilfredshed

Da reglerne for e-cigaretter er forholdsvis nye og forventes at fortsætte med at ændre sig, er mange importører og producenter blevet stillet spørgsmålstegn ved deres testforpligtelser. Eurofins er specialist på området og kan tilbyde tydelig vejledning til industrien gennem vores ekspert- og testtjenester.

For mere information, kontakt venligst vores e-cigaretkompetencecenter Eurofins Product Testing i Danmark, eller hvis du kun oplader din e-cigaret til det lokale Eurofins Electrical and Electronic (E & E) laboratorium.

For mere information kontakt

Christopher Lilholm

Christopher Lilholm

Business Development Manager

+ 45 26 86 42 43

Email